Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
09. juni 2015

Pårørendesenteret samarbeider med Helsehuset Stavanger

Helsehuset har et samtaletilbud til den som er bekymret enten for eget eller pårørendes alkoholbruk.
Pårørendesenteret samarbeider med Helsehuset Stavanger
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
«Litt for mye, litt for ofte», heter lavterskeltilbudet dit folk kan komme uten henvisning hvis de ønsker veiledning i forhold til alkoholvaner.

– Vi vil prøve å nå ut til folk som tidligere ikke har vært i kontakt med helsevesenet om sin alkoholbruk. Hensikten er å jobbe med bevisstgjøring i forhold til alkoholvaner. Mange mennesker sliter med forholdet til alkohol. Det kan være en terskel å søke hjelp, og det er viktig at vi møter den enkelte med respekt, og ikke er moraliserende, sier alkoholveileder Marit Lohne ved Helsehuset.

Alkohol kan også være en utfordring for pårørende. Pårørende kan ta kontakt med Helsehuset for å snakke om eget alkoholforbruk eller andre de er bekymret for.

– Vi ønsker å nå flere, og derfor prøver vi å gjøre tilbudet mer kjent. Vi har rusvakttelefon, og vi kan tilby veiledningssamtale svært raskt. Og for å nå ut med dette til flere pårørende, er vi glad for muligheten til samarbeid med Pårørendesenteret, sier Marit Lohne.
 

Ofte er det pårørende; samlivspartner, barn,
foreldre som først opplever at det blir brukt
alkohol litt for ofte og litt for mye.


– Ofte er det pårørende; samlivspartner, barn, foreldre som først opplever at det blir brukt alkohol litt for ofte og litt for mye. Da er det veldig fint at pårørende har fått en tydelig invitasjon at de kan komme til Helsehuset for en samtale om hva som kan gjøres, sier Liv Nordbø Kleppe, daglig leder av Pårørendesenteret. 

– Ja, vi ønsker også å nå ut til pårørende slik at de kan benytte seg av samtaletilbudet ved Helsehuset. Når pårørende tar dirkete kontakt med oss er det godt å vite at Pårørendesenteret finnes. Vi er takknemlige for samarbeidet, og tenker at vi utfyller hverandre på en god måte, sier Marit Lohne.
 

Mange pårørende tar kontakt med oss
fordi de har rusproblemer i familien.


– Mange pårørende tar kontakt med oss fordi de har rusproblemer i familien. Ofte er pårørende skuffet når den som ruser seg, ikke viser en vilje og innsats for å få til en endring, forteller Liv Nordbø Kleppe.

– Erfaringen er at relasjoner ryker før leveren ryker. Det kan bli samlivsvansker, skilsmisse, barn holder seg borte, venner kan forsvinne. Det er trist når relasjoner ryker før den som har alkoholproblemet tar imot hjelp til å få til en nødvendig forandring, fortsetter hun.

Men hva med de som kommer for å søke veiledning for å endre alkoholvaner; er de innstilt på å få til en endring?

– Mange trenger tid før de søker hjelp. Å fortelle at man drikker for mye kan være vanskelig. Å fortelle at man har utfordringer i forhold til alkohol kan ofte være tabubelagt. Men når de først kommer, er de ofte i gang med en prosess i forhold til sine alkoholvaner. De fleste samtaler ender med at folk legger planer for hvordan de kan justere alkoholbruk, og legger planer for nye måter å håndtere vanskelige situasjoner. Vi tilbyr tre samtaler, men det er også mulig å få noen oppfølgingssamtaler. Erfaringen fra oppfølgingssamtaler er at mange får til mye, sier Marit Lohne.
 

Ønsker du å kontakte «Litt for mye-litt for ofte»?

Ring Helsehuset Stavanger på tlf. 975 43 226.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut