Na%CC%8Ar%20sant%20skal%20sies

← Gå tilbake

Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 02.04.19

Pårørendestemmer i ny bok «Når sant skal sies»

– Vi har lovet at de pårørendes stemmer skal bli hørt. Beslutningsmyndighetene må få se pårørendes hverdag, se deres utfordringer og bekymringer, sier fagsjef Anne-Grethe Terjesen i Pårørendealliansen.
Pårørendealliansen har gjort to undersøkelser om pårørendes situasjon, og tidligere lagt fram tall fra disse undersøkelsene. Nå har de sortert og samlet utsagn fra over 9000 pårørende som svarte på de to undersøkelsene, og dette er nå utgitt i boka «Når sant skal sies».

Under et frokostmøte i Litteraturhuset i Oslo på onsdag i forrige uke leste pårørende sitater og utsagn fra boka. Og Pårørendealliansen tok opp spørsmålet hva de samlede funnene fra 9200 pårørende viser: Hvilke utfordringsbilder ligger der, og hva er konsekvensen av disse?
 

Det er viktig at pårørende får
arenaer der de kan komme
til orde.


– Å samle så mange pårørendeutsagn og presentere dem, har ikke vært gjort før. Det er viktig at pårørende får arenaer der de kan komme til orde, sier fagsjef Anne-Grethe Terjesen.

På møtet deltok også politikere i en paneldiskusjon. Pårørendealliansen lanserte på møtet en ny undersøkelse for 2019 der pårørende kan svare på spørsmål om hvordan kommunene ivaretar de pårørende. Spørsmålene i undersøkelsen ligger på nettsidene til Pårørendealliansen

– I høst er det kommunevalg. Vi skal offentliggjøre tallene fra undersøkelsen før valget. Det er viktig for folk å vite hvordan situasjonen er i kommunene. Vi kommer til å offentliggjøre tall for fylkeskommunene og de større kommunene, sier Terjesen.

Du kan se stream fra presentasjonen her.

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd

Min historie


Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson frå Stavanger er 35 år, og har stort sett vore pårørande heile livet. Det vil merkast i innsatsen han skal leggja ned på Storinget i komande periode, lovar han.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten