Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
12. september 2017

Prisen vil vise frem godt pårørendearbeid

– Kåringen av Årets Pårørendekommune trekker frem det gode pårørendearbeidet som gjøres i kommunene. Samtidig er det en oppfordring til kommunene om å fortsette det arbeidet som gjøres, sier daglig leder av Pårørendesenteret, Unn Birkeland.
Prisen vil vise frem godt pårørendearbeid
Ellipse%2035
1561456971811
Tekst:

​Gunder Christophersen

Journalist
Hun ser frem til å dele ut den aller første prisen til Årets Pårørendekommune. Det skjer på konferansen «Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak» på Gardermoen 13.–14. november. Konferansen arrangeres av Pårørendesenteret og Påørendealliansen i samarbeid med JobbAktiv.
 
Det var under en samtale mellom Pårørendesenteret og BarnsBeste rundt Sola-seminaret for to år siden at idéen om å kåre Årets Pårørendekommune først dukket opp. Siden den gang har de to fått med seg flere aktører på kåringen.

Nå skal snart juryen møtes for å plukke ut den kommunen de mener fortjener den aller første prisen som Årets pårørendekommune.
 

Intensjonen med prisen har vært å vise frem
de gode eksemplene i pårørendearbeidet som
gjøres rundt i kommunene.


– Vi vil også synliggjøre det som er kommunenes oppgave for pårørende. På denne måten kan vi oppfordre kommunene til å inspirere og lære av hverandre, sier Birkeland.

Fristen for å komme med forslag løper ut ved månedsskiftet september/oktober, og du kan bruke denne linken for å nominere den kommunen du mener bør vinne prisen: https://jobbaktiv.pameldingssystem.no/parorendepris

Så langt er det rundt 70 forslag som juryen skal gå gjennom. Birkeland vil ikke røpe hvilke kommuner som peker seg ut, men sier at det er flere kommuner som er i «finalerunden».

– Vi har fått mange gode begrunnelser fra kommuner vi kjenner fra før. Begrunnelsene varierer fra korte, personlige betraktninger fra pårørende til mer utførlige beskrivelser av et systematisk arbeid. Det er også noen som viser til samarbeid mellom ulike kommuner eller bydeler – og det er jo også noe vi applauderer, sier hun.

Årets pårørendekommune får 10.000 kroner som skal øremerkes til kompetanseheving av pårørendearbeid i kommunen. Videre blir det også et kunstverk som bevis på utnevnelsen.

Birkeland og hennes samarbeidspartnere tror at interessen for kåringen vil fortsette og at man neste år har enda flere kommuner på nominasjonslista.
 

Vi har gjort oss noen erfaringer som vi tar
med oss videre. Det aller viktigste er at
denne prisen har vært med å sette søkelyset
på pårørendearbeid i kommunene.


– Dette skal vi ta med oss videre, sier hun.

Samarbeidspartnere for kåringen har, foruten Pårørendesenteret og BarnsBeste, vært Napha, PIO (Pårørendesenteret i Oslo), NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring), Pårørendealliansen og NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge. 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut