Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
05. juli 2019

Regjeringen ber om innspill til pårørendestrategien

Innspillsfristen er 15. august i år, og alle inviteres til å si sitt spesielt når det gjelder sentrale utfordringer for pårørende som gruppe, behov i møte med helse- og omsorgstjenestene og tiltak til støtte og avlastning for pårørende.
Regjeringen ber om innspill til pårørendestrategien
Ellipse%2035
Kristin
Tekst:

​Kristin Lyse

Webredaktør
Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug har opprettet en digital postkasse slik at alle pårørende skal kunne gi innspill til strategien her. Strategien skal etter planen legges fram i desember i år.
 

Mange sliter seg ut

– Jeg har møtt mange pårørende med sterke historier. Flere av dem sliter seg helt ut på ansvaret de sitter med eller på å kjempe mot det offentlige systemet. Mange blir syke selv. Når vi lager denne strategien, skal vi ta utgangspunkt i hvilke erfaringer pårørende i Norge har gjort seg. Derfor har vi laget en postkasse på nett, slik at alle enkelt kan sende inn sine bidrag dersom de ønsker det, uttaler hun på regjeringens nettside.

Pårørende i denne sammenheng er nærstående personer i livet til en pasient/bruker, altså både nær familie, venner og andre. Strategien er av overordnet karakter og skal peke på utfordringer og gi en retning for det videre arbeidet på pårørendefeltet i dagens Norge.
 

Hvilke innspill ønskes?

Alle kan gi innspill til pårørendestrategien. Av personvernhensyn vil ingen av dem bli offentliggjort, men alle vil bli lest og brukt i arbeidet. Ettersom strategien er av overordnet karakter, vil de enkelte innspillene ikke nødvendigvis gjenfinnes, men i hovedsak benyttes som bakgrunnsmateriale for arbeidet. Rent konkret ber regjeringen om innspill på følgende punkter:
  • Sentrale utfordringer for pårørende som gruppe – både barn, voksne og eldre som pårørende.
  • Pårørendes behov for å kunne leve egne, gode liv.
  • Pårørendes behov i møte med helse- og omsorgstjenestene.
  • Forslag til løsninger og gode tiltak for å støtte og avlaste pårørende.

Sagt i forbindelse med regjeringsplattformen

I forbindelse med regjeringsplatformen i mars i år uttalte Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande dette om den planlagte pårørendestrategien:

«Pårørende er en ressurs, og støtten til og samarbeidet med pårørende skal styrkes. Det er viktig å være oppmerksom på at pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstagere for behandlingsløpet. Regjeringen mener det er viktig å basere behandling på et bredest mulig kunnskapstilfang».
 

Seks punkter om pårørende i regjeringsplattformen

  • Anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten.
  • Legge frem en egen pårørendestrategi.
  • Fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner.
  • Bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden.
  • Tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning.
  • Legge til rette for at det kan etableres omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende flere steder i Norge, som for eksempel Maggies-senter.
Det er Helse- og omsorgsdepartementet som i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementet leder og koordinerer arbeidet med den nye pårørendestrategien til regjeringen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut