Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
28. april 2021

Samvalg viktig også for pårørende

Som pasient har man en lovfestet rett til å bli involvert i beslutninger knyttet til behandlingen. Denne retten kalles «samvalg» og er viktig ikke bare for pasienten, men også fra et pårørendeperspektiv, mener Anne Torill Brimsø, fagkonsulent ved Pårørendesenteret.
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
LMF Norge har laget en videoserie som belyser temaet. Klikk på bildet over for å se en av videoene.

Helsenorge.no definerer «samvalg» som «en prosess der pasienten sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som egner seg best for vedkommende.» Målet er å oppnå informerte valg.
 
Formålet med samvalg er å styrke pasienter ved å gi økt innflytelse og ved å trekke frem hva som er viktig for den enkelte pasienten. Ved samvalg får pasienten informasjon om fordeler og ulemper ved ulike alternativer og vurderer disse opp mot hverandre gjennom aktiv støtte av helsepersonell.
 
Det er tre spørsmål som pasienten og helsepersonellet snakker om: Hvilke behandlingsalternativer finnes? Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene? Hvor sannsynlig er det at pasienten vil oppleve disse fordelene og ulempene?
 

Alt som vi blir bevisst,
kan vi gjøre noe med.

– Anne Torill Brimsø 


Pårørende en ressursbank

Pårørendesenterets Anne Torill Brimsø påpeker at enkelte pasientgrupper ikke har krefter til å forholde seg til samvalgsretten. I så måte er de pårørende svært viktige.
 
– Pårørende er i mange tilfeller som en ressursbank for dem de er glad i, og blir viktige i samtale med legen om behandlingsmuligheter og alternative behandlingsformer, påpeker hun.
 
– For pasienter som selv kan ta imot denne type informasjon og aktivt gå inn i den, kan pårørende være en viktig samtalepartner, fortsetter fagkonsulenten.

 
Bevisste valg

– Samvalgsretten gir oss muligheten til å ta bevisste valg og gir en sterkere stemme som medborgere. Dette er en lovfestet rett som bidrar til at flere pasienter får behandling i tråd med sine preferanser og pårørende kan her være en viktig medspiller, mener Brimsø.
 
Kilder: helsenorge.no og fhi.no
Video delt med tillatelse.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut