Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
26. januar 2022

Setter opp teaterstykke om søsken som pårørende

– Jeg blir så glad over at de viser fram hvordan det er å være søsken som pårørende. Mange opplever nok at de er den eneste i verden som har det som dem. Fra en teaterscene, blir dette både normalisert og gjort mer «vanlig».
Setter opp teaterstykke om søsken som pårørende
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Pårørendesenterets Anne Kristine Bergem er oppglødd etter å ha sett prøveforestillingen på teaterstykket «Patricks Triks», der hun har vært inne som konsulent for å rådgi regissør og skuespillere i forhold til hvordan barn som pårørende reagerer, om dialogen i stykket er troverdig og hvordan en 11-åring reflekterer over de spørsmålene som tas opp.

 
31 oppsetninger

Stykket har premiere på Brageteatret – Regionteater for Buskerud i Drammen 21. januar og skal så på turné i den Kulturelle Skolesekken med til sammen 31 oppsetninger ved flere ulike barneskoler i fylket.
 
– Vi kommer til å spille stykket, som er en samproduksjon med Den nasjonale scene i Bergen, for til sammen 2.289 barn fra 5.–7. trinn utover våren, forteller markedsleder ved Brageteatret, Cathrine Berg-Nielsen. I Bergen kommer stykket til å gå som ettermiddagsforestillinger og lørdagsmatineer med til sammen 17 forestillinger.
 
– Den nasjonale scene har ikke samme type ansvar for Den Kulturelle Skolesekken som oss, så der blir stykket spilt åpent for alle som vil se, legger hun til.
 
Forestillingen «Patricks Triks» handler om gutten Patrick som overhører mor og far snakke om at han skal få en bror som ikke blir som alle andre brødre. Broren hans kommer til å bli født med en form for trisomi, som kan bety mye, for eksempel at han kommer til å få problemer med språket. Forestillingen spilles av to skuespillere, og er en slags dialog mellom Patrick og hans ufødte bror og alle menneskene Patrick rådfører seg med for å finne ut av hvordan han kan hjelpe broren sin når han blir født. For han vil jo ikke belaste foreldrene sine med slikt...

 
Klokt, sterkt og forståelig

Ifølge Pårørendesenterets Anne Kristine Bergem, som er psykiater og som har jobbet mye med barn som pårørende, er «Patricks Triks» et veldig klokt og godt skrevet stykke, framstilt sterkt og forståelig.
 
Det var i fjor høst at Pårørendesenteret ble kontaktet av Brageteatret, og Bergem, som bor i Asker og som også har vært konsulent for NRK ved flere anledninger, fikk i oppdrag å følge opp henvendelsen. Både regissør og skuespillere ønsket rådgivning.
 
– Det var veldig fint å få snakke med Anne Kristine om hvordan barn som Patrick typisk reagerer og om dialogene i stykket var troverdige, sier Berg-Nielsen.
 

Jeg synes det er bra at de lager et sånt stykke,
fordi de viser at det går bra å leve et ganske
vanlig liv selv om man ikke er helt som alle andre.

– 5. klassing som har sett prøveforestillingen
 
Bergem, som også har bidratt med en tekst om barn som pårørende tilhørende lærerveiledningen, er imponert over kvaliteten på forestillingen og veldig glad for at Brageteatret har funnet fram til et stykke med denne tematikken, for:
 
– Kulturuttrykk gir barn og unge muligheten til å kjenne seg igjen på en ganske annen måte enn i undervisningssammenheng eller i samtaler for den saks skyld. I stykket kommer det tydelig fram at barn kan søke kontakt med voksne og at det er de voksne som har ansvaret når barn er pårørende, noe som er viktig, sier hun.

 
Ikke alvorlig, men fint

Brageteatret fikk seg en aldri så liten aha-opplevelse etter at de nylig hadde en femteklasse på prøvevisning:
 
–Da læreren snakket med dem om forestillingen i etterkant, var det mange som uttrykte at de ikke opplevde stykket verken som alvorlig eller vanskelig, men at de syntes det var fint fordi det gjorde at de lettere kunne forstå andre, forteller Berg-Nielsen.
 
Hun tenker også at forestillingen løfter fram barn som pårørende som en ressurs.
 
– Barn som opplever slike ting i livet, tar et ofte uforholdsmessig stort ansvar for familien sin. Samtidig lærer de noe om livet som andre barn ikke blir konfrontert med før mye senere i livet, noe som kan gjøre dem veldig ressurssterke. Men mest av alt er dette stykket viktig fordi vi vet at mange elever kan kjenne seg enten som pårørende eller venner av pårørende, sier hun.

 
Oppfølging

Anne Kristine Bergem er på sin side glad for at teateret har tenkt på hvordan de skal fange opp barn som har behov for å snakke med noen etter forestillingen:
 
– Skuespillerne gjør seg tilgjengelige for barna etter forestilling slik at om noen av elevene skulle henge igjen eller på andre måter drøye ut, så er de forberedt på å snakke med dem, noe som både er veldig fint og viktig, sier hun.
 
Pårørendesenterets brosjyrer om barn som pårørende følger også med forestillingen overalt hvor den spilles. Om andre regioner kommer til å sette opp stykket, har ikke Cathrine Berg-Nielsen oversikt over.
 
– Det er Brageteatret som har rettighetene til dette stykket, og oppsetningen er vår. Dersom andre fylker ønsker at vi kommer og spiller hos dem, skal vi gjerne vurdere det, sier hun smilende.

Så kanskje kommer stykket også til din region. Sikkert er det i alle fall at du som bor i Viken eller Bergen, kan se «Patricks Triks» en gang i løpet av våren. Foreløpig er stykket satt opp med åpne forestillinger på Vega scene i Oslo, 25. og 26. februar. 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut