Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
esther-tuttle-280711
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Marie Rein Bore
Journalist
Publiseringsdato: 03.02.17
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Skal bestefar passes på med GPS?

Er det riktig å feste et GPS-armbånd på en person som ofte roter seg bort, men gjerne vil ut på tur? Flere og flere pårørende vil måtte ta stilling til det spørsmålet.
Og det gjelder ikke bare GPS. Også andre overvåkningstiltak kommer i helsevesenet, der hensikten er å gi både pasient, pårørende og helseansatte større trygghet, fordi man har fått større muligheter til bruk av digital teknologi.

 

​Men hvor går grensen for overvåkning?

Velferdsteknologi gir store gevinster både for brukerne og kommunene, er konklusjonen i en ny rapport fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Larvik er en av mange kommuner som har prøvd ut lokaliseringsredskapet GPS:
«GPS bidrar til mindre bruk av tvang, som gir mer aktive brukere og økt livskvalitet».

For nesten 70 prosent av brukerne i en undersøkelse i Larvik, bidrar GPS til at pårørende eller personale ikke behøver å avlede eller forhindre at person med demens eller kognitiv svikt går ut.

70 prosent mener også at det blir roligere og mindre konflikter dersom brukere kan gå ut når de ønsker, ifølge en SINTEF-rapport (Rapport A27871).

Flertallet av kommunene som har forsøk med lokaliseringsteknologi, har opplevd at tjenestemottaker kan bo lengre hjemme eller utsette behov for andre tjenester, ifølge Helsedirektoratet.
 

Når tjenestetilbud med velferdsteknologi
er godt tilpasset brukerens behov, gir det
økt trygghet og opplevelse av mestring
og selvstendighet for dem som mottar
tjenestene.                                                                             

– Kristin Mehre, Helsedirektoratet
  • ​Ett av flere tiltak Bruk av GPS er bare ett av en rekke teknologitiltak som Helsedirektoratet nå anbefaler at kommuner tar i bruk. Dette er listen:
  • Varslings- og lokaliseringsteknologi
  • Elektronisk medisineringsstøtte
  • Elektroniske dørlåser
  • Digitalt tilsyn
  • Oppgraderte sykesignalanlegg
  • Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter
 

​Tilskudd

I perioden 2013–2016 har 34 kommuner fått tilskudd til å prøve ut velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Den nye rapporten konkluderer med at velferdsteknologi gir økt trygghet og bedre kvalitet på tjenestene for brukere, pårørende og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

– Når tjenestetilbud med velferdsteknologi er godt tilpasset brukerens behov, gir det økt trygghet og opplevelse av mestring og selvstendighet for dem som mottar tjenestene, sier avdelingsdirektør Kristin Mehre i Helsedirektoratet i en pressemelding.
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten