Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
06. juni 2017

Skal snakke om nyskapning innen pårørendestøtte

Innovasjon i pårørendestøtte, er temaet Unn Birkeland, daglig leder av Pårørendesenteret i Stavanger, skal snakke om på årets nettverkssamling for pårørendeforskning.
Skal snakke om nyskapning innen pårørendestøtte
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Den femte nettverkssamlingen finner sted 7. og 8. juni på Universitetet i Stavanger. Årets hovedemne er «Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering – en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet?»

Innledningsforedraget blir holdt av Steinar Kvinnsland, styreleder i Helse Stavanger. Han har selv erfaring som pårørende, og hans tema er: Pårørenderollen. Hvor er vi, og hva kan videreutvikles?

Seinere på dagen skal altså Unn Birkeland snakke om innovasjon, altså nyskapning innen pårørendestøtte.

– Hva blir ditt hovedbudskap til nettverkssamlingen for pårørendeforskning?
– Innovasjon kan skje på flere områder. Ett av punktene jeg vil ta opp, er hvordan Pårørendesenteret det siste året har jobbet med å bygge opp nettsider rettet både mot pårørende og helseansatte.

– For oss ved Pårørendesenteret i Stavanger er det viktig å satse på hva som må til for å gjøre pårørendearbeidet mer tilgjengelig og mer helhetlig. Det betyr blant annet tett kontakt med utdanningsarenaer og fagorganisasjoner, eksempelvis innen sykepleieutdanning. Vi håper å kunne samarbeide ved at sykepleiere blir kjent med de verktøy vi har rettet mot pårørende og fortelle om dem i møte med pårørende. Samtidig har vi digitale verktøy som kan gjøre det lettere for helseansatte å bruke Helsedirektoratets nye pårørendeveileder. Blant annet i ressursene i læringsverktøyet Pårørendeprogrammet.no som vi har utviklet og drifter. 

Å gjøre pårørendearbeid mer helhetlig betyr dessuten tett kontakt med Fylkesmann, fylkeskommuner, Stortingsbenk og alle andre mulige politiske arenaer der avgjørelser blir tatt som kan få konsekvenser for pårørendearbeid. Dette innebærer også kontakt med lokale offentlige helse- og omsorgstjenester.

– Vi ser dessuten at mange interesseorganisasjoner har pårørende som en del av sitt virkeområde, og at man dermed kan ha felles ønske om kontakt for å utvikle et pårørendearbeid for framtiden.

– Og sist, men ikke minst: Vi har erfart hvordan sosiale medier spiller en stadig større rolle både når det gjelder informasjon utad og gjensidig kontakt med enkeltpersoner og grupper. En tett oppfølging og brukt av sosiale medier blir viktig, sier Unn Birkeland. 

Dette er 5. gangen nettverkssamlingen blir arrangert. Du kan lese om tidligere nettverkssamlinger for pårørendeforskning ved UIS her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut