Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
04. mars 2022

Snakk med barna om seksualitet og seksuelle overgrep

– Å lære barn om seksuelle overgrep og krenkelser, gjør at det kan bli lettere å si fra, sier Elin Halleland i Redd Barna som vet at flere har våget å fortelle om det de har opplevd som resultat av «Kroppen min eier jeg»-filmene.
Snakk med barna om seksualitet og seksuelle overgrep
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Det var i forbindelse med NRK Supers temadager om overgrep at filmene under vignetten «Kroppen min eier jeg» først ble lansert høsten 2017.
 

Trygg relasjon

– Jeg så først filmene på NRK Super hjemme sammen med ungene mine som da var tre og seks. De elsket dem, og vi fikk fine samtaler, husker Halleland.

Hun er glad for at barna hennes har fått anledning til å snakke med trygge voksne om grenser og seksuelle overgrep.
 
– At NRK valgte å sette temaet på dagsorden, er kjempebra. I Redd Barna ønsker vi at alle barn skal få muligheten til å lære om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Derfor må dette tas opp på alle skoler og i alle barnehager uansett hvem man er eller hvor man bor, sier Elin Halleland som jobbet som helsesykepleier på en barneskole i Oslo høsten 2017 da «Kroppen min eier jeg» først ble lansert.
 

Finn egne ord

I dag er hun rådgiver i Redd Barna med vold og seksuelle overgrep som fagområde. Det er også Redd Barna som har utviklet undervisningsopplegget til «Kroppen min eier jeg»-filmene, i første omgang myntet på barn i alderen seks til ni år. Da henvendelsene fra barnehageansatte etter hvert også begynte å komme, ble Elin, som da hadde erfaring med materiellet i skolesammenheng, Redd Barnas prosjektleder i videreutviklingen av det eksisterende undervisningsopplegget til et samtaleverktøy for barn i barnehagen.
 
Hennes råd til foreldre, skole- og barnehagepersonell som tar «Kroppen min eier jeg» i bruk, er å tørrtrene litt først.
 

Mange fortalte at de opplevde dette
både som lærerikt, morsomt og interessant. 

 

Må øve oss

– Det er for eksempel noe med ordene som brukes – som vestlending måtte jeg finne mine egne ord og min egen måte å uttrykke meg på. Det hjalp, smiler hun og forteller at hun ble veldig positivt overrasket over responsen fra elevene.
 
– Mange fortalte at de opplevde dette både som lærerikt, morsomt og interessant. For andre var det «helt greit», altså mer som et tema på lik linje med alle andre tema de lærer om på skolen. Jeg tror nok at vi voksne ofte tenker større og vanskeligere om disse tingene enn barna – vi må rett og slett jobbe med barrierene våre.
 

Vi kan hjelpe

– Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller krenkelser sier at de ikke visste at det ikke var lov. De blir utsatt for trusler, tror at det er deres skyld og vet verken at hjelpen finnes eller hva den består i. Derfor er det så utrolig viktig at de får vite hva som er greit og ikke – og at dette ikke er tilfeldig, men planmessig, som en del av et system, mener Elin Hallaland som vet at filmer og undervisningsmateriellet fra Redd Barna også har gitt konkrete resultater. Barn utsatt for seksuelle overgrep har våget å si fra nettopp på bakgrunn av det de har sett og lært.
 

– Det er enklere å snakke om seksualitet og seksuelle overgrep enn vi tror, noe vi også får gjentakende tilbakemeldinger på fra de som har tatt i bruk «Kroppen min eier jeg»-opplegget. Det kan kjennes litt rart ut i starten, og funker kanskje ikke så bra første gang heller, men vi må øve oss – og så blir det stadig bedre og mer naturlig! er den klare oppfordringen fra Elin Halleland i Redd Barna.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut