Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. februar 2022

Startet med blanke ark

– Fysiske møter er som regel best, men å kunne hjelpe veldig mange pårørende - litt - opplevdes sterkt og meningsfullt å få være med å bidra til.
Startet med blanke ark
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Kari Bøckmann, som er psykologspesialist og seniorrådgiver i Helse Nord, står bak så å si alle de faste tekstene som ble lansert med Pårørendesenteret.no 1. februar 2017. De fleste av dem ligger fortsatt som en sterk og solid grunnmur på nettstedet for pårørende.

 
Prosjektgruppa

– Jeg husker jeg satt på et hotellrom i Stockholm da Liv Nordbø Kleppe, som da var leder for Pårørendesenteret i Stavanger, ringte og ville ha meg med i prosjektgruppa for hennes store visjon; et nettsted for pårørende i hele landet, sier Bøckmann.

Hun minnes at de allerede over telefon begynte å diskutere hvordan de skulle bygge siden opp og hva den skulle inneholde. Klart hun ville være med.
 
I samarbeid med Erik Tresse hadde hun samme år skrevet teksten til boka «Nær - en mestringsbok for pårørende» på oppdrag fra Pårørendesenteret i Oslo (PiO). Tresse skulle bli tredje person i prosjektgruppa, sammen med Kari Bøckmann og Liv Nordbø Kleppe.

 
Pårørenderessurs

Bøckmann, som er en ressurs på pårørendefeltet, var blant annet sentral i utformingen av den nasjonale Pårørendeveilederen for noen år tilbake. Hun er tilknyttet det nasjonale kompetansenettverket for barn som pårørende, BarnsBeste, har skrevet flere bøker og benyttes flittig i kurs- og konferansesammenheng.
 
– Jeg var ansatt av Pårørendesenteret i Stavanger i en prosentstilling over lengre tid for å utvikle tekstene til det nye nettstedet. Vi startet bokstavelig talt med blanke ark, sier hun.
 
De hadde idémyldringer med de ansatte ved Pårørendesenteret og møtte mange brukere av tjenesten.
 
– Brukerinvolveringen var viktig for å sikre at tekstene ble så treffsikre og tilgjengelige som mulig. Det var et enormt arbeid med mange sene kvelder og mye gratisjobbing, men gøy, sterkt og meningsfullt, oppsummerer Bøckmann.
 

Jeg husker jeg satt på et hotellrom i Stockholm da
Liv Nordbø Kleppe (...) ringte og ville ha meg med
i prosjektgruppa for hennes store visjon; et nettsted
for pårørende i hele landet.

 
Pionérarbeid

Hun kaller dette pionerarbeid og skryter av Liv Nordbø Kleppe som ikke bare kom opp med ideen, men som også skaffet til veie finansiering og var en svært viktig motor i prosjektet.
 
– Vi var delaktige i arbeidet med utforming og design av siden. På en flytur hjem fra Stavanger kom Erik Tresse opp med ideen til logoen «PS», og vi kom med forslag til farger, hvordan siden skulle bygges opp og hvilke digitale virkemidler som skulle benyttes, forteller Bøckmann som kjenner godt igjen siden slik den framstår i dag.
 
– Jeg ser jo at den er videreutviklet, men selve grunnstrukturen er den samme. Og så er det flott å se at Pårørendesenteret i ettertid har utviklet et eget nettsted for unge pårørende, påpeker hun.
 

Kunnskap avgjørende

Kari Bøckmann er opptatt av å hjelpe folk gjennom kunnskapsformidling.

– Kunnskap hjelper folk med å forstå, sortere og ta valg når sykdom er en del av livet. For å kunne håndtere krevende situasjoner, søke støtte, kjenne sine rettigheter og være oppmerksom på familien som helhet, trenger man kunnskap, fastslår hun.
 
– Man trenger å bli minnet på også å ta vare på seg selv, stoppe opp og tenke over hva man kan gjøre noe med og hva man bare må la gå. Alle artiklene med pårørendefortellinger som er skrevet av journalister og lagt ut gjennom årene, har beriket nettsiden. Jeg håper mange pårørende har opplevd Pårørendesenteret.no som et nyttig og godt redskap disse fem årene.

 
Dagens situasjon

Når det gjelder pårørendes situasjon i Norge i dag, sier psykologspesialisten:

– Jeg opplever at myndighetene er opptatt av at familien må ses og inkluderes når alvorlig sykdom rammer. Men en ting er å se, en annen ting er det å bidra til at tjenestene har tid og mulighet til dette arbeidet. Mange er flinke og de statlige føringene er helt klare, men vi trenger virkemidler. Hvordan myndighetene vil følge opp «Vi – de pårørende – regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan» som kom i 2020, blir spennende å følge.
 
Ifølge Kari Bøckmannn har det i løpet av de fem årene som er gått siden Pårørendesenteret.no ble lansert, kommet mange nye, lokale pårørendesentre rundt omkring i kommune-Norge, noe som er svært positivt.
 
– Jeg vil også nevne at vi har sterke pasient- og brukerorganisasjoner som gjør en utmerket jobb overfor myndighetene, deriblant Pårørendealliansen, påpeker hun.

 
Imponert

Kari Bøckmann er imponert over det store ansvaret ildsjelene ved Pårørendesenteret i Stavanger påtok seg og den store jobben som ble utført for å kunne realisere Pårørendesenteret.no i 2016 og utover våren i 2017.
 
– Pårørendesenteret.no må hegnes om, utvikles og løftes fram. En ting er å ha en bra nettside, en annen ting er å sørge for at verden der ute vet at den finnes. Det var vi opptatt av, og det tror jeg også dagens redaksjon ser viktigheten av.

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut