Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
17. mars 2017

Statsråd Bent Høie åpner Pårørendekonferansen

Pårørendesamarbeid i kommuner og helseforetak er temaet for konferansen som Pårørendesenteret og Pårørerendealliansen arrangerer 13.-14. november i samarbeid med JobbAktiv.
Statsråd Bent Høie åpner Pårørendekonferansen
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
– Vi er glad for at statsråd Bent Høie vil innlede konferansen, sier Liv Nordbø Kleppe, ansvarlig redaktør for Pårørendesenteret.no.

– Statsråden er opptatt av at det som er viktigst for brukerne og pårørende skal være styrende for utviklingen av helsetjenesten i framtiden.
Dette krever at vi fortsetter å arbeide med nødvendige endringer i vår praksis, og det håper vi at konferansen skal inspirere til.
 

Et overordnet tema i konferansen er hvordan vi skal få til den praksis som den nye statlige pårørendeveilederen anbefaler.


Veilederen som Helsedirektoratet lanserte i januar 2017 gir en klar forventning om at helsepersonell skal ha blikk for familien som helhet og legge til rette for felles mestring når alvorlig sykdom rammer. Dette skal i hovedsak foregå uten tilførsel av nye ressurser. Hvordan kan vi som arbeider i helsetjenestene, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, få til dette? 

Det skal psykologspesialist Kari Bøckmann ved Nordlandssykehuset snakke om. Helen Norlin kommer og deler sine erfaringer med hvordan Larvik kommune har arbeidet med dette.

I tillegg skal en rekke andre foredragsholdere snakke om ulike sider ved pårørendearbeid: Hvordan kan helsetjenesten ha fokus på barna og familien som helhet? Er det bedre å være pårørende i Danmark? Virker mindfulnesbaserte metoder for pårørende? Og hvilke effekter kan bruk av velferdsteknologi ha for pårørende? Hva innebærer den nye loven om pårørendestøtte som trer i kraft i høst? 

Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, skal si noe om status i det statlige programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk.

På konferansen skal også «Årets pårørendekommune» kåres. Det betyr heder og ære, og et kunstverk, i tillegg til kr 10.000 til arrangement som kan øke pårørendekompetansen i kommunen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut