Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
28. februar 2022

Stor visjon og høyt ambisjonsnivå

– Ønsket var å lage en nettside for pårørende som kunne fungere nasjonalt. Det var en stor visjon for et lite pårørendesenter i Stavanger, der ambisjonsnivået var høyt allerede fra starten av.
Stor visjon og høyt ambisjonsnivå
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Det sier gestaltterapeut og tidligere erfaringskonsulent Erik Tresse som satt i prosjektgruppa bak Pårørendesenteret.no som ble lansert for ganske nøyaktig 5 år siden. Sammen med daværende leder, Liv Nordbø Kleppe, og psykologspesialist Kari Bøckmann, som han kjente fra tidligere, fikk Tresse være med å ikke bare legge grunnlaget for, men også utvikle Pårørendesenteret.no. Han var også medlem av redaksjonen i to år etter lanseringen i 2017.

 
Tett på prosjektet

– Vi hadde god designhjelp fra reklamebyrået Destino og jobbet tett sammen med dem, husker han.
 
De øvrige ansatte på Pårørendesenteret i Stavanger var også viktige bidragsytere, men det var prosjektgruppa på tre som satt tettest på utviklingen av det nye digitale tilbudet.
 
– Jeg tror Kari må ha skrevet opp mot 95 prosent av innholdet. Hun gjorde en kjempejobb. Jeg var mest med på strategi, konseptutvikling og informasjonsarkitekturen, noe vi jobbet mye med alle tre. At logoen skulle være «PS» og tankene rundt dette, var det også vi som kom opp med. Jeg mener forresten at potensialet i «PS» ikke er tatt ut. Her er mer å hente, smiler han og forklarer:

 
Som et PS

– De pårørende blir ofte behandlet som et «PS», nederst på siden, som et vedheng etter at alle de viktige tingene har blitt drøftet og gjennomgått. Når tiden er i ferd med å renne ut, kommer noen på en siste viktig ting – de pårørende. De blir som et «PS».
 

Jeg synes det er bedre å snakke om familie og
utvidet familie. Det er jo «broren min», «datteren
min» og «vennen min» dette dreier seg om.


Han forholder seg aktivt til siden, sier han, og henviser gjerne til den enten det er i foredragssammenheng, undervisning, kurs eller terapi.
 
Med utdanning som tekstforfatter og bakgrunn fra både reklame- og kommunikasjonsbyrå, hadde Tresse en god del erfaring i utvikling av nettsider, noe som var en fordel.
 
– Jeg blir fortsatt stolt når jeg ser siden, sier han og mener arbeidet de gjorde har stått seg godt i løpet av de fem årene som er gått siden lanseringen.

 
Liker ikke begrepet

Erik Tresse jobber i dag fullt som gestaltterapeut og veileder. Fra 2014 til 2018 jobbet han i tillegg som erfaringskonsulent med pårørendeerfaring ved Vindern voksenpsykiatriske avdeling i Oslo.
 
– Jeg liker egentlig ikke begrepet «pårørende» så godt, kanskje fordi jeg opplevde at det ble – og kanskje blir – assosiert med merbelastning for helsevesenet. Jeg synes det er bedre å snakke om familie og utvidet familie. Det er jo «broren min», «datteren min» og «vennen min» dette dreier seg om, sier han.
 
Gestaltterapeuten mener at familietilbudet i psykisk helsevern er for dårlig og at familieterapi burde vært en mer naturlig del av mange behandlingsforløp.

 
Stolt!

Erik Tresse hilser dagens redaksjon med et «Lykke til videre» og sier:
 
– Det er flott å se at siden har holdt seg og at den utvidelsen som er gjort, blant annet med Anne Kristine Bergem som bidragsyter til UngePårørende.no og nå også som en del av organisasjonen, er i samme tråd som vi begynte på. Det gjør meg stolt!
 
Han opplever at siden holdes levende og utvikler seg, noe også han og de to andre i prosjektgruppa var opptatt av da de planla siden for godt over fem år siden.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut