Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
15. august 2018

Susanne kurser pårørende i mestring og mindfulness

Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi, qigong og mindfulness. Blant kollegene på Pårørendesenteret er hun kjent for å ha en litt annen tilnærming enn folk flest.
Susanne kurser pårørende i mestring og mindfulness
Ellipse%2035
Kristin
Tekst:

​Kristin Lyse

Webredaktør
Susanne Falch, som opprinnelig kommer fra Danmark, jobber med individuelle samtaler, og er kursansvarlig på Pårørendesenteret. Hun er kursholder på Mestringskurs og  Helsefremmende kurs for pårørende, som begge arrangeres 3–4 ganger i halvåret. I tillegg er hun gruppeleder i mestringsgruppen.


Fylte et behov

– Det var daværende daglig leder ved Pårørendesenteret, Liv Nordbø Kleppe, og leder ved Lærings- og Mestringssenteret (LMS) på Stavanger Universitetssykehus, Kari Fredriksen, som først fikk idéen om et kurstilbud. De så at noe måtte gjøres. Prosjektet med mestringskurs på tvers av diagnoser ble knyttet til et forskningsprosjekt på UiS, men det praktiske arbeidet skjedde i samarbeid mellom fagfolkene på Pårørendesenteret og på Lærings- og Mestringssenteret.  

Det begynner så smått å nærme seg ti år siden den gang. Siden da har kurstilbudet vokst og utviklet seg, men fokuset for kursene er fortsatt det samme. De ulike kursene har litt forskjellig tilnærming, men alle har til felles at de skal gi pårørende hjelp til bedre mestring i hverdagen, samt tips og gode verktøy til egenomsorg.

– Det er mye i dette menneskelivet vi ikke kan gjøre noe med, men vi kan gjøre noe med hvordan vi forholder oss til det. Å forholde seg til handler om hvordan vi tenker om det vi står i, forteller Susanne.


Mestring i hverdagen

Mestringskurs for pårørende ble arrangert første gang i 2010 i samarbeid med Lærings- og Mestringssenteret. Den gang fant kurset sted på kveldstid i lokalene til LMS på Stavanger Universitetssykehus. I dag finner en oppdatert form av kurset sted i Pårørendesenterets lokaler i Vaisenhusgata i Stavanger sentrum. 

– Vi har vært nødt til å flytte kurset til dagtid, men vi har ikke hatt problemer med å fylle opp de tolv plassene til tross for det, sier Falch på sin sjarmerende dansk-norsk. 

– Vi bruker egenutviklede powerpointpresentasjoner, vår egen kursmappe og boken Nær; en mestringsbok for pårørende. Den er utgitt av PiO (red.anm. Pårørendesenteret i Oslo). Denne deles ut gratis til alle som kommer på kurs, forsetter hun. 

Etter fullført kurs får alle muligheten til å bli med i Pårørendesenterets mestringsgruppe. 
 
– Det tar tid å integrere ny lærdom. På kurset får en bare en liten smakebit og vi ser behovet for å gi et tilbud som gjør deltakerne i stand til å nyttiggjøre seg av metodene i hverdagen. Dette trenger en å øve på. Gruppen gir mulighet til fordypning i de ulike mestringsverktøy som ble introdusert på mestringskurset, forklarer hun.
 

Tar vi ikke varer på oss selv kan vi ikke ta vare på andre heller. Vi søker å skape bevissthet om hvordan det vi tenker påvirker våre følelser, adferd og handlinger.


Fokus på å ivareta egen helseHelsefremmende kurs for pårørende hadde oppstart i 2013. Den gangen var det Susanne selv som var initiativtaker, da som innleid konsulent. Hun hadde allerede drevet kursvirksomhet i egen regi i mange år og baserte i stor grad kurset på erfaringer og kunnskap hun hadde tilegnet seg i den forbindelse.

Kurset fokuserer på styrkende og oppbyggende verktøy for å ta vare på seg selv og egen helse. Dette som er så selvsagt for mange, er gjerne noe av det først som blir nedprioritert hos de pårørende når det står på som verst. 

– Tar vi ikke vare på oss selv, kan vi ikke ta vare på andre heller. Vi søker å skape bevissthet om hvordan det vi tenker påvirker våre følelser, adferd og handlinger, påpeker Susanne.


En god latter forbedrer livet

Våren 2018 markerte en ny epoke for kurstilbudet på Pårørendesenteret. Susanne tok selv en runde på kurs og kom tilbake med ny inspirasjon og ny giv. Med innleid kompetanse utenfra kan Senteret by på Latter workshop for pårørende. Kurset ledes av Daniela Abecasis Eriksen, som selv opplevde den positive effekten av latter etter at hun mistet begge foreldrene i løpet av et par år.

– Etter at jeg var på Latter workshop hos Daniela ble jeg så inspirert til å få til noe lignende på Pårørendesenteret. Latter løfter jo humøret, motvirker stress og demper smerte. Og så er det lov å le selv om andre har det vanskelig, påpeker Susanne. 

Det er ikke bare den rungende latteren som brer seg gjennom Pårørendesenteret som gjør at dette kurset skiller seg fra de andre. 

– Vi har bestemt oss for å ta betalt for deltakelse på dette kurset, til forskjell fra Helsefremmende kurs og Mestringskurs. Vi er jo et lavterskeltilbud og tar derfor ikke betalt for noen av tjenestene våre til de pårørende til vanlig, men denne gangen måtte det nesten bli sånn. Så håper vi bare at det ikke er de 300 kronene som avgjør om noen kommer på kurs eller ikke, forteller hun.

Hun forteller at hun har fått noen flotte tilbakemeldinger fra kursdeltakere allerede.

– Etter kurset har det kommet noen bort til meg og fortalt at de hadde glemt hvor godt det er å le. Andre har syns at det var en befriende opplevelse midt oppi alt det vanskelige.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut