Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
27. november 2019

UngePårørende.no presenteres på fagkonferanse i Oslo

«Barn som pårørende» er tema for JobbAktiv-konferansen i Oslo 2. og 3. desember, der UngePårørende.no, Pårørendesenterets nye hjelpetilbud til barn og unge, er en av programpostene.
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Pårørendesenteret lanserte 1. november i år nettstedet UngePårørende.no, som er et lavterskeltilbud til pårørende barn og unge, der mange lever med sykdom i familien.
 

Gjøre tilbudet kjent

– Ofte vet de voksne rundt dem ikke om behovet, eller oppfatter at det allerede er ivaretatt, sier Unn Birkeland, daglig leder i Pårørendesenteret.

Under JobbAktiv-konferansen i Oslo 2. og 3. desember skal hun fortelle om utviklingen av dette landsdekkende hjelpetilbudet og ta konferansedeltakerne med seg inn på nettsiden.
 

Vi ønsker at så mange som mulig
så raskt som mulig skal bli kjent
med UngePårørende.no slik at
de kan videreformidle det til barn
og unge.


– For oss er det viktig at vi når ut til fagmiljøene med UngePårørende.no, som jo er et lavterskeltilbud alle kan bruke. Også foreldre eller andre voksne, både i nettverk og hjelpeapparat, kan gå gjennom nettsiden sammen med barna for slik å finne hjelp til å sette ord på temaer som er vanskelige å snakke om, påpeker Birkeland.

Ifølge henne er JobbAktiv-konferansen en viktig arena for Pårørendesenteret.
 

Forlenga arm

– Vi ønsker at så mange som mulig så raskt som mulig skal bli kjent med UngePårørende.no slik at de kan videreformidle det til barn og unge. Konferanseprogrammet har dessuten mange godt faglig forankrede innlegg og dekker viktige temaer som selvmord og rus, noe som for barn er spesielt vanskelig å forholde seg til, fortsetter Birkeland.

– UngePårørende.no kan bidra til å forhindre frafall fra skole og framtidig arbeidsliv som følge av belastningen mange barn opplever. Forebygging gjennom dette lavterskeltilbudet blir som en forlenga arm av det offentlige, fastslår hun.

Flere av Pårørendesenterets samarbeidsparter deltar også under konferansen i Oslo disse dagene, blant dem Pårørendealliansen.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut