Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
21. november 2018

Veldig glad for seks millioner

– At Stortinget ga oss en million til i budsjettforhandlingene, betyr at vi kan fortsette å bistå kommuner, sykehus, andre helsetiltak og organisasjoner med å lage en pårørendestrategi, sier daglig leder Unn Birkeland ved Pårørendesenteret i Stavanger.
Veldig glad for seks millioner
Ellipse%2035
Screenshot%202021-04-06%20at%2014_09_55
Tekst:

​Marie Rein Bore

Journalist
Sent tirsdag kveld ble budsjettforhandlingene avsluttet. Der ble det plusset på en million kroner ekstra til Pårørendesenteret i forhold til regjeringens budsjettforslag. Pårørendesenteret hadde søkt om seks millioner, regjeringen foreslo fem, men Stortinget økte til seks.

– Jeg er veldig glad, sier daglig leder, og forteller at oppskrift på å lage strategiplan for kommunalt pårørendearbeid allerede ligger klar på nettet.

Det er en oppskrift med tre alternativer:
  • Kommunen lager selv en strategiplan ut fra oppskriften.
  • En plan kan lages trinnvis, med bistand fra Pårørendesenteret via Skype.
  • Fagdag med bistand fra Pårørendesenteret for å lage en strategiplan for kommunalt pårørendearbeid.

– Med det budsjettet vi nå har, kan vi fortsette arbeidet med å utvikle et strategiopplegg for pårørendearbeid både for sykehus, andre typer helsetiltak og organisasjoner. Vi har allerede fått forespørsler om å bistå med slike strategiopplegg, sier Unn Birkeland og forteller at hun før jul skal i møte med representanter for Helsedirektoratets ledelse for å fortelle om det arbeidet Pårørendesenteret driver når det gjelder pårørendestrategi.


Stor satsning på unge pårørende

Med seks millioner er det også penger til å begynne utviklingen av et nytt prosjekt, nemlig en nettside spesielt beregnet for barn og unge som er pårørende.
 

Henvendelser fra pårørende både lokalt og
nasjonalt øker, og det er viktig å bruke tid
og ressurser på å gi faglig hjelp.


– Vi håper å få den på plass i løpet av 2019. Vi har allerede et forprosjekt, der en klasse på medielinjen på Bergeland videregående skole i Stavanger har laget fem ulike utkast til nettsider for barn og for unge. Det har vært kjekt å se hvordan de har arbeidet med dette. I tillegg har vi kontakt med barnepsykiater Anne Kristine Bergem, som har skrevet boka Når barn blir pårørende. Det er viktig at en nettside rettet mot barn og unge får et godt og variert faglig innhold.  For å fullføre arbeidet med en slik nettside, kreves enda mer penger, men vi har nok til å starte opp, sier Birkeland.


Stor pågang

Ved siden av disse nettprosjektene, som betyr at Senteret kan yte nettbasert hjelp til pårørendearbeid over hele landet, går det daglige arbeidet sin gang.

– Henvendelser fra pårørende både lokalt og nasjonalt øker, og det er viktig å bruke tid og ressurser på å gi faglig hjelp. Senteret får dessuten mange forespørsler om å holde kurs og foredrag om pårørendearbeid. Vi opplever at Pårørendesenteret har fått en mer befestet posisjon, vi har blitt en partner som folk henvender seg til i det nasjonale pårørendearbeidet, sier Unn Birkeland.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut