Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
24. februar 2023

Vi brøler for de pårørende

Vi brøler for de pårørende
Ellipse%2035
Anne%20Torill%20Brims%C3%B8
Tekst:

​Anne Torill Brimsø

Sykepleier, pedagog og veileder
Master i medborgerskap og samhandling
Det anslås at omtrent 36% av den norske befolkningen er pårørende, altså drøyt 1,5 millioner over 18 år.1 Denne delen av befolkningen bidrar med pårørendearbeid som tilsvarer omtrent like mange årsverk som den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 
Det betyr at den norske omsorgsmodellen hviler på et godt samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Pårørende vi snakker med gir uttrykk for et ønske om å bli anerkjent og inkludert. De ytrer også et behov for å få nødvendige pauser for å opprettholde egen helse og livskvalitet.
 

Jeg tror ikke utenforstående fullt ut kan forstå hvor mye tid og krefter som går med for oss pårørende. Men til tross for det store ansvaret, er jeg lykkelig med guttene mine, og kunne aldri tenkt meg å bytte liv.

Veronica, mor til to barn med diagnoser

For å oppnå et bærekraftig samarbeid med pårørende er det viktig med gode rammebetingelser for både pårørende og helsepersonell. Det handler blant annet om avlastning, veiledning og opplæring for de pårørende, og om tilstrekkelig kunnskap og kapasitet for helsepersonellet som skal følge dem opp.

Vi håper at Helsebrølet kan bidra til økt oppmerksomhet rundt pasienters, pårørendes og helsepersonells vilkår – nå og i fremtiden.  

Helsebrølet ønsker at så mange som mulig kan komme og brøle på Eidsvolls plass i Oslo, 28. februar fra kl. 15:30 til 17:00. Om du ikke har mulighet til fysisk oppmøte kan du bli med på det digitale helsebrølet. De oppfordrer alle som kan, til å holde lokale demonstrasjoner der de bor.

1 Nasjonal pårørendeundersøkelse, Opinion, 2021
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut