Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Viken
Bethi
Bethi Dirdal Jåtun
Journalist
Publiseringsdato: 23.11.20
Tilbake_pil
Tilbake
Aktuelt

Viken: Gode erfaringer med familieinvolvering i rus og psykiatri

– Involvering av familien i behandlingen bidrar ikke bare til å forebygge tilbakefall og innleggelser, men reduserer også belastningen for familien.
Det uttaler Irene Norheim, spesialkonsulent ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken i en artikkel publisert på forskning.no i forrige måned.
 

Dette handler først og fremst om å gi de nærmeste en større forståelse for den psykiske lidelsen. Slik reduseres deres bekymringer og stress.


Ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken har de jobbet med utvikling av familieinvolvering som en systematisk del av behandlingstilbudet siden 2002. Erfaringen er at pårørende er en virkningsfull del av behandlingen.
 

Lite jobbet med

– Normalt fører det til store medieoppslag og protester når helsetjenesten unnlater å tilby behandling som har dokumentert god effekt. Om det ble allment kjent hvor virksom familieinvolvering i behandling av alvorlig psykisk lidelse er samtidig som det ikke tilbys, ville det bli tilsvarende protester, påpeker Norheim videre.
 
Til tross for den åpenbart gode effekten av å involvere familien i behandlingen er det få helseforetak som tilbyr dette på en systematisk måte. Behandlingsformen er i liten grad kjent, opplyser spesialkonsulenten.
 

Flerfamilie- eller enfamiliegrupper

I Vestre Viken har forskere og eksperter i mange år jobbet med å få tilbudt familieinvolvering som en systematisk del av behandlingstilbudet i Klinikk for psykisk helse og rus.
 
Det er opp til den enkelte pasient å velge hvem som skal involveres i behandlingen.
 

Å få innblikk og innsikt i hva den som er syk strever med, er noe deltagerne rapporterer som svært verdifullt.


Den syke får sammen med sine pårørende tilbudet i gruppe sammen med flere familier, kalt flerfamiliegruppe, eller som énfamiliegruppe, der de kun deltar selv.
 
Pasient og familiemedlemmer deltar i begge tilfeller sammen i behandlingen, og varigheten av familieinvolveringen tilpasses familienes enkeltes behov.

I noen tilfeller er det andre enn familien som står den syke nærmest. Det er da mest relevant å involvere dem.
 

Kan møte motstand i begynnelsen

I Vestre Viken opplever behandlere at det ikke er uvanlig at den som er syk til å begynne med kan reagere med å avslå tilbud om at pårørende involveres i behandlingen.
 
– Dette handler først og fremst om å gi de nærmeste en større forståelse for den psykiske lidelsen. Slik reduseres deres bekymringer og stress. De blir bedre rustet til å gi støtte, og sjansen for at relasjoner brytes og den syke blir stående alene, blir mindre, forklarer Eva Marie Iversen som er spesialkonsulent ved FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.
 

Pårørende får dele erfaringer

Fra 2002 og fram til nå har rundt 400 personer vært involvert i 26 slike flerfamiliegrupper. Hver gruppe møtes 1,5 time annenhver uke i 1,5 til 2 år.
 
Fra 2014 har det vært drevet rundt 40–45 enfamiliegrupper med cirka 130 personer involvert, fortrinnsvis ungdom og deres familier. Disse gruppene drives på dagtid over en periode på 4 til 12 måneder avhengig av familiens behov.
 

De blir bedre rustet til å gi støtte, og sjansen for at relasjoner brytes og den syke blir stående alene, blir mindre.


– Å få innblikk og innsikt i hva den som er syk strever med, er noe deltagerne rapporterer som svært verdifullt. De opplever det også som en stor hjelp å få snakket ut med hverandre om tanker og følelser rundt stress og kommunikasjonsproblemer som lidelsen har ført med seg, forteller Iversen.
 
Deltagere i flerfamiliegrupper rapporterer at det i tillegg er en stor støtte og hjelp å få mulighet til å utveksle tanker og erfaringer med andre familier som står i lignende situasjoner.
 
Forskerne håper funnene kan føre til at politikere og behandlingssteder legger til rette for systematisk familieinvolvering. De oppfordrer også pasienter og pårørende som ønsker et slikt tilbud om å etterspørre dette ved gjeldende behandlingssted. (Kilde: forskning.no)

Hele saken kan du lese her
 
Tilbake_pil
Flere aktuelle saker
Aktuelt
printer
Skriv ut

← Gå tilbake

Tips & råd


Artikler med tips og råd til pårørende i ulike livssituasjoner, samt selvhjelpsmetoder.

Gå til Tips & råd
Tips & råd - BU

Min historie


I 2007 byrja den livsglade, sjølvstendige og strukturerte kona hans å endra seg. I åra som følgde blei ho stadig meir humørsjuk og mistenksam.

Les mer

Finn hjelp der du bor


En landsdekkende karttjeneste hvor du kan finne hjelpetiltak for pårørende, samt regionale og nasjonale støttetiltak. 

Gå til karttjenesten