Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
10. februar 2023

Vil nå flere barn og unge

Pårørendesenterets søknad på vegne av DigiUng-nettverket før jul har nå resultert i et tilskudd på 720.000 kroner til en filmproduksjon for å gjøre flere barn og unge kjent med nettilbudet ung.no.
Vil nå flere barn og unge
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
– Hver dag jobber vi for at unge skal finne informasjon og tjenester på ett samlet sted, fremfor å lete i en jungel av offentlige tjenester, uttalte helsedirektør Bjørn Guldvog da DigiUng-programmet nylig fikk Bedre Stat-prisen.
 
Bedre Stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Og DigiUng-programmet, der Pårørendesenteret med sitt tilbud til unge pårørende er én av flere titalls aktører fra stat, kommune, frivillighet, privat sektor og akademia, er i år en av regjeringens store tverrsektorielle satsninger.
 
– Det er utrolig gledelig at vi har fått tildelt midler til å produsere en film for å nå flere norske ungdommer med dette tilbudet, slik at de som søker informasjon, trenger hjelp eller noen å snakke med, får vite hvor de kan gå, sier Unn Birkeland, leder av Pårørendesenteret som skal lede arbeidet med filmprosjektet. Akkurat nå jobbes det med å få på plass flere fra DigiUng-programmet med i prosjektgruppa.
 
DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse.
 
– Programmets største suksessfaktor har vært tilnærmingen til medvirkning, samarbeid og innovasjon på tvers av sektorer. Vi involverer bredt - enten det er brukere, statlige aktører, forskningsmiljøer, frivillighet eller privat sektor - og vi involverer på en måte som er virkningsfull og skaper synergier, understreker helsedirektør Bjørn Guldvog.
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut