Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
06. oktober 2023

Vil pårørende merke en forskjell når pårørendeavtalen kommer?

Pårørendeavtalen er rett rundt hjørnet og vi på Pårørendesenteret er spent på om den vil føre til økt samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Vil den innfri pårørendes forventninger?
Vil pårørende merke en forskjell når pårørendeavtalen kommer?
Ellipse%2035
Marianne
Tekst:

​Marianne Røst Reilstad

Fagkonsulent og sosionom
Helseminister Ingvild Kjerkol kom i åpningstalen til årets Pårørendekonferanse med en anerkjennelse til alle pårørende om den viktige innsatsen de gjør. I talen trekker Kjerkol frem pårørendeavtalen som et av tiltakene for å bedre samarbeidet mellom pårørende og helsetjenestene.

Slik det er i dag er det pårørende selv som må ta kontakt med tjenestene, men i en pårørendeavtale er tjenestene forpliktet til å ta kontakt med pårørende. Dette er viktig og bra, og med denne tilnærmingen økes muligheten for at pårørende føler seg sett og ivaretatt. Pårørende får dermed medbestemmelse i hvilken form samarbeidet med tjenestene skal ha.

Så langt er hovedpunktene i pårørendeavtalen:
  • Hva er viktig for deg?
  • Hva ønsker du?
  • Hva ønsker du ikke?
  • Hva slags samarbeid ønsker du å ha med tjenesten?
  • Hvordan skal vi holde kontakten?
  • Hvordan skal vi følge opp denne planen?
  • Hvordan kan den pårørende få tak i tjenesten?

Erfaringsmessig ser vi at pårørende ofte er slitne før tjenestene blir påkoblet. Forebygging blir derfor et viktig tiltak for å forhindre at pårørende selv blir syke.
 

Slik det er i dag er det pårørende selv som må ta kontakt med tjenestene, men i en pårørendeavtale er tjenestene forpliktet til å ta kontakt med pårørende.


Går vi tilbake til talen, fremhevet Helseministeren viktigheten av pårørendes rettigheter. Rettighetene må gjøres kjent for, og brukes av den enkelte tjeneste. På den måten kan pårørendeomsorgen bli både god og inkluderende. Videre sier hun klart at Regjeringen vil sørge for at informasjonen om rettighetene til pårørende vil bli tydeligere i offentlige kanaler.

At Helseministeren i sin tale er så tydelig på viktigheten av godt pårørendearbeid, gir håp om at vi er på rett vei mot et fruktbart samarbeid og at pårørende kan merke forskjellen ved at avtalen er tatt i bruk.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut