Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
22. januar 2020

Vil skape flere arenaer for samsnakking

– Jeg er umåtelig stolt over at vi har gjennomført denne debatten her i dag. Det er første gang vi gjør noe slikt, og jeg tenker at vi absolutt kan gjøre det igjen.
Vil skape flere arenaer for samsnakking
Ellipse%2035
Bethi
Tekst:

​Bethi Dirdal Jåtun

Journalist
Det var Unn Birkelands oppsummering etter debatten med overskriften «Å være pårørende» som Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger inviterte til på Sølvberget i Stavanger i siste halvdel av januar i år.
 

Samsnakking viktig

Birkeland startet dagen i radiostudio til Nrk Rogaland, der pårørendesaken ble satt på dagsorden og knyttet opp mot den påfølgende debatten hvor både politikere nasjonalt og kommunalt, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og pårørende var representert.

– Samsnakking er viktig. Å kunne møtes på denne måten, til debatt mellom ulike disipliner i Helse-Norge, både i panelet og i salen, er verdifullt, mener Birkeland.
 

Lavterskeltilbudene kan være
redningen for mange pårørende.


Debatten var bygd opp i tre bolker, hver med sitt fokus og med ulike innledere og sammensetninger i panelet, noe som skapte en fin dynamikk og variasjon både for deltakerne og publikum.
 

Trenger lavterskeltilbudene

Hjelpetilbudet til pårørende var tema i første bolk, og Unn Birkeland innledet blant annet med følgende beskrivelse:

– Lavterskeltilbudene kan være redningen for mange pårørende. Derfor vil vi gi en klar melding til politikerne: Sørg for å støtte opp om lavterskeltilbud i hele landet, og til forskning på området, slik at vi får vist hva disse tilbudene faktisk bidrar med. 

Inger Marie Farbrot, daglig leder i Kreftomsorg Rogaland, var opptatt av det hun kalte «gode overganger».
 

At pasient og pårørende får
vite om tilbudet som fins
allerede når de er på sykehuset
til behandling, betyr mye.


– Vi opplever at mange pårørende kommer til oss ved en tilfeldighet, ofte via-via. Å sørge for gode overganger, tror vi er viktig. At pasient og pårørende får vite om tilbudet som fins allerede når de er på sykehuset til behandling, betyr mye.
 

Trenger bedre systemer

Eldar Søreide, fagdirektør ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), etterlyste bedre systemer for å kunne ivareta pårørende.

– Vi har merket oss at regjeringen har lagt fram et planverk som er enkelt å lese og oppfatter at det er en fellespolitisk forståelse for at innsatsen til pårørende i framtiden vil bli mye større enn det det er per dags dato, uttalte han fra sin plass i panelet. Fagdirektøren har stor tro på de frivillige hjelpesystemene og på opprettelsen av et offentlig hjelpetelefonnummer, noe som har vært etterspurt fra flere hold.
 

Anerkjennelse av pårørende

Medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Sveinung Stensland (h), mener rommet for politikk på dette området er stort.

– Vi må anerkjenne den viktige rollen de pårørende spiller, sa han og trakk spesielt fram demensomsorgen:

– Det er ingen tvil om at vi kommer til å få utfordringer med demente når de store etterkrigskullene kommer. Fysisk er vi friskere, men hjernesykdommene vil komme for fullt. Er vi ikke klar for å ta imot dette, har vi en kjempeutfordring.
 

Vi må anerkjenne den viktige
rollen de pårørende spiller.


Ifølge Stensland er de pårørende en helt avgjørende ressurs i dette bildet.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut