Velkommen til filmarkivet

Her har vi samlet alle filmene fra Pårørendesenteret. Disse er undervisningsfilmer laget av praktikere, pårørende og forskere.

Filmer av pårørende

5:22Kari Bøckmann
Å ta vare på familien
Les mer om å ta vare på hele familien når en av dere rammes av ulykke eller sykdom her.
4:14Kari Bøckmann
Å ta vare på deg selv
Les mer om å ivareta egen helse når du er pårørende enten på kort eller lang sikt her.
8:22Kari Bøckmann
Å ta vare på den som er syk
Finn flere råd og mer informasjon om hvordan du på best mulig måte kan ta vare på den som er syk her.
9:19Kari Bøckmann
Stress og beskyttelsesfaktorer