Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Tilbake_pil
Tilbake

15. desember

Er dere flere til å dele på oppgavene?

sigmund-HsTnjCVQ798-unsplash
Avklarte og konkrete avtaler gjør ofte hverdagen lettere. Er dere flere om å dele pårørendeoppgavene, kan det være lurt å gjøre nettopp det – å dele og fordele. 
Eksempler på fordeling:
- Hver deres uke der man er «primærkontakt».
- Faste dager å ta en telefon.
- Fordele oppgaver og ansvarsområder for oppfølging.

Det er mange måter å fordele på. Poenget at enighet om en slik fordeling, gir en god forventningsvklaring. Hvis du f.eks. har ansvar for å følge opp tirsdag, torsdag og annenhver helg, har du en større frihet de andre dagene. 

 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut