Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Tilbake_pil
Tilbake

9. desember

Visste du at du kan bestille pårørendesamtale hos fastlegen?

engin-akyurt-_HN4ZNgXH5w-unsplash
Som pårørende er det naturlig og nødvendig å ha god dialog med fastlegen til den du er pårørende til. Noen ganger kan det være ønskelig med en slik samtale på egenhånd. Selv om legen, og helsepersonell, har taushetsplikt om pasientens sykdom eller andre personlige forhold, så har de alltid lov til å snakke med deg som pårørende.

Legen bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til deg som pårørende eller snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan legen uten å bryte taushetsplikten snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose. Dette kan være til god hjelp for deg som pårørende.

Hvis du som pårørende gir informasjon til helsetjenesten, vil dette bli skrevet ned i pasientens journal dersom informasjonen er relevant og nødvendig for helsehjelpen. Pasienten har rett til innsyn i sin egen journal, og denne innsynsretten omfatter vanligvis også opplysninger gitt av andre, for eksempel opplysninger fra pårørende.

I en samtale med den pårørendes fastlege kan du også få generell informasjon som kan være til hjelp. Det kan være: 

  • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
  • Rutiner, ansatte og tilbud
  • Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
  • Lovverk, saksbehandling og rettigheter
  • Tilbud til pårørende, barn og voksne
  • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner
Les mer om tematikken på helsenorge.no
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut