Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Månedstema - januar

Demens

Veien til en demensdiagnose er ofte lang, og for pårørende kan tiden som følger være preget av følelser som sorg og dårlig samvittighet for å ikke strekke til. Samtidig kan det være viktig for både pasient og pårørende å prøve å være bevisst at livet likevel kan by på samhørighet og gode stunder.
Pil_rod
Se alle månedens tema
Månedens tema - arkiv
shutterstock_1359070283
shutterstock_731100844
Fra vårt faste stoff

Ta vare på deg selv

Å være pårørende til noen som er rammet av alvorlig sykdom eller alvorlig nedsatt funksjonsevne, er krevende. Du, den som er syk og resten av familien trenger at du også har fokus på deg selv og din helse.
Mer_pil
Les mer
Ta vare på deg selv
shutterstock_731100844
Fra vårt faste stoff

Ta vare på deg selv

Å være pårørende til noen som er rammet av alvorlig sykdom eller alvorlig nedsatt funksjonsevne, er krevende. Du, den som er syk og resten av familien trenger at du også har fokus på deg selv og din helse.
Mer_pil
Les mer
Ta vare på deg selv
Aktuelt

Kunnskap gir trygghet

Demenssykdom rammer ikke bare den som blir syk, men også den nære familien. Nasjonalt senter for aldring og helse har gitt ut en ny bok som kan være oppklarende og informativ i en krevende og uoversiktelig situasjon.
Mer_pil
Les mer
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendest%C3%B8tte%20ved%20demens
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendest%C3%B8tte%20ved%20demens
Aktuelt

Kunnskap gir trygghet

Demenssykdom rammer ikke bare den som blir syk, men også den nære familien. Nasjonalt senter for aldring og helse har gitt ut en ny bok som kan være oppklarende og informativ i en krevende og uoversiktelig situasjon.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_776043673
Fra vårt faste stoff

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.

Mer_pil
Les mer
Avlastning og assistanse
shutterstock_776043673
Fra vårt faste stoff

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.

Mer_pil
Les mer
Avlastning og assistanse
Min historie

Sammen om svigermor

Da svigermor til Helen Guthormsen Wigestrand (62) fikk demens, lagde barn og svigerbarn en plan for hvordan de best skulle følge opp, først hjemme, og så på sykehjemmet.
Mer_pil
Les mer
Helen%20Guthormsen%20Wigestrand%20-%20justert2
Sammen om svigermor
Helen%20Guthormsen%20Wigestrand%20-%20justert2
Min historie

Sammen om svigermor

Da svigermor til Helen Guthormsen Wigestrand (62) fikk demens, lagde barn og svigerbarn en plan for hvordan de best skulle følge opp, først hjemme, og så på sykehjemmet.
Mer_pil
Les mer
Sammen om svigermor
FRAMTIDSFULLMAKT
Fra vårt faste stoff

Fremtidsfullmakt

Som pårørende til en person som har en alvorlig sykdom eller står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, er det grunn til å vurdere å ta opp med nærpersonen om han eller hun vil opprette en fremtidsfullmakt.
Mer_pil
Les mer
Fremtidsfullmakt
FRAMTIDSFULLMAKT
Fra vårt faste stoff

Fremtidsfullmakt

Som pårørende til en person som har en alvorlig sykdom eller står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, er det grunn til å vurdere å ta opp med nærpersonen om han eller hun vil opprette en fremtidsfullmakt.
Mer_pil
Les mer
Fremtidsfullmakt
Podcast – Pårørendepraten

Å langsomt miste sin mamma

Som nærmeste pårørende måtte Marianne Danielsen stå på i mange år for at moren skulle få den hjelpen hun trengte. Moren fikk Alzheimers sykdom. Diagnosen var ikke et tema Marianne kunne snakke med moren om, og Marianne har måttet bruke mye tid og krefter på å sørge for at moren etter hvert fikk den hjelpen hun trengte.

Mer_pil
Les mer
shutterstock_2005132685
shutterstock_2005132685
Podcast – Pårørendepraten

Å langsomt miste sin mamma

Som nærmeste pårørende måtte Marianne Danielsen stå på i mange år for at moren skulle få den hjelpen hun trengte. Moren fikk Alzheimers sykdom. Diagnosen var ikke et tema Marianne kunne snakke med moren om, og Marianne har måttet bruke mye tid og krefter på å sørge for at moren etter hvert fikk den hjelpen hun trengte.

Mer_pil
Les mer
shutterstock_1834203187%20copy
Podcast – Pårørendepraten

Pårørende er eksperter på sine nærmeste

Nasjonalforeningen for folkehelsen ivaretar mennesker med demens og deres pårørendes interesser. Demenslinjen er deres gratis hjelpetelefon. Gro Østmoe Granholt er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som rådgiver på Demenslinjen. Sammen med sine kolleger tar imot telefonhenvendelser fra mange pårørende. 

Mer_pil
Les mer
shutterstock_1834203187%20copy
Podcast – Pårørendepraten

Pårørende er eksperter på sine nærmeste

Nasjonalforeningen for folkehelsen ivaretar mennesker med demens og deres pårørendes interesser. Demenslinjen er deres gratis hjelpetelefon. Gro Østmoe Granholt er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som rådgiver på Demenslinjen. Sammen med sine kolleger tar imot telefonhenvendelser fra mange pårørende. 

Mer_pil
Les mer