Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Månedstema - mars

Å falle utenfor

Å stå i en krevende omsorgsrolle over tid beskrives av de fleste pårørende som så utmattende, at egne behov blir nedprioritert. Mange står i fare for å falle utenfor både arbeidslivet og sosiale aktiviteter. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
Pil_rod
Se alle månedens tema
Månedens tema - arkiv
shutterstock_1452798530%20copy
Fra vårt faste stoff

Påfyll for egen del

Mange pårørende synes det er krevende å ha fokus på hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige når hverdagen preges av søknadsskjema, telefoner, møter, koordinering og oppfølging. Bekymringer for økonomi og evnen til å prestere på jobb, er for mange en stor tilleggsbelastning.
Mer_pil
Les mer
Påfyll for egen del
Fra vårt faste stoff

Påfyll for egen del

Mange pårørende synes det er krevende å ha fokus på hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige når hverdagen preges av søknadsskjema, telefoner, møter, koordinering og oppfølging. Bekymringer for økonomi og evnen til å prestere på jobb, er for mange en stor tilleggsbelastning.
Mer_pil
Les mer
Påfyll for egen del
Aktuelt

Å være pårørende i arbeidslivet

For mennesker, generelt, kan arbeid være en kilde til livskvalitet og god helse, men det kan også noen ganger føre til helseutfordringer. Å ha en krevende pårørenderolle kan i stor grad virke inn på hvordan du har det og hvordan du fungerer på jobb.

Mer_pil
Les mer
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20arbeidslivet
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20arbeidslivet
Aktuelt

Å være pårørende i arbeidslivet

For mennesker, generelt, kan arbeid være en kilde til livskvalitet og god helse, men det kan også noen ganger føre til helseutfordringer. Å ha en krevende pårørenderolle kan i stor grad virke inn på hvordan du har det og hvordan du fungerer på jobb.

Mer_pil
Les mer
shutterstock_1285339966
Fra vårt faste stoff

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.
Mer_pil
Les mer
Avlastning og assistanse
shutterstock_1285339966
Fra vårt faste stoff

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.
Mer_pil
Les mer
Avlastning og assistanse
Min historie

Solfrid si dotter ville ikkje gå på skulen

– Det har vore ei skam knytta til dette, eg har til tider følt eg har gått rundt med ein merkelapp på ryggen kor det står «Dårleg mor». For kva slags mor er eg som ikkje greier å få barnet mitt på skulen? Ein periode kjendest det ut som om det berre var mitt barn i heile verda som ikkje kom seg ut dørene om morgonen. 
Mer_pil
Les mer
scott-webb-O0T1SIgHAfM-unsplash
Solfrid si dotter ville ikkje gå på skulen
scott-webb-O0T1SIgHAfM-unsplash
Min historie

Solfrid si dotter ville ikkje gå på skulen

– Det har vore ei skam knytta til dette, eg har til tider følt eg har gått rundt med ein merkelapp på ryggen kor det står «Dårleg mor». For kva slags mor er eg som ikkje greier å få barnet mitt på skulen? Ein periode kjendest det ut som om det berre var mitt barn i heile verda som ikkje kom seg ut dørene om morgonen. 
Mer_pil
Les mer
Solfrid si dotter ville ikkje gå på skulen
shutterstock_1048786025
Fra vårt faste stoff

Vanlige reaksjoner og belastninger

Når pårørenderollen din krever alle fysiske og psykiske ressurser, er det ikke uvanlig å kjenne på tomhet. I slike situasjoner kan en føle på nedsatt evne til å glede seg over ting, som tidligere har gitt glede. Det kan være en ekstra belastning dersom du ikke opplever å ha de samme følelsene for nære venner og familie som før.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner og belastninger
shutterstock_1048786025
Fra vårt faste stoff

Vanlige reaksjoner og belastninger

Når pårørenderollen din krever alle fysiske og psykiske ressurser, er det ikke uvanlig å kjenne på tomhet. I slike situasjoner kan en føle på nedsatt evne til å glede seg over ting, som tidligere har gitt glede. Det kan være en ekstra belastning dersom du ikke opplever å ha de samme følelsene for nære venner og familie som før.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner og belastninger
Min historie

Siri er mor til to barn med ADHD

Allereie då dei var små registrerte foreldra at barna hadde ei indre uro. Det var heile tida ein strikkmotor som gjekk og gjekk. Ved eit høve bad Siri om at mannen tok sjukemelding fordi ho følte at ho måtte få gå på jobb, slik at ikkje pårøranderolla skulle eta opp heile henne. For Siri har jobben blitt eit fristed. 
Mer_pil
Les mer
lobacheva-ina-BAVhdgI9HiE-unsplash
Siri er mor til to barn med ADHD
lobacheva-ina-BAVhdgI9HiE-unsplash
Min historie

Siri er mor til to barn med ADHD

Allereie då dei var små registrerte foreldra at barna hadde ei indre uro. Det var heile tida ein strikkmotor som gjekk og gjekk. Ved eit høve bad Siri om at mannen tok sjukemelding fordi ho følte at ho måtte få gå på jobb, slik at ikkje pårøranderolla skulle eta opp heile henne. For Siri har jobben blitt eit fristed. 
Mer_pil
Les mer
Siri er mor til to barn med ADHD
shutterstock_1244658337
Fra vårt faste stoff

Din egen helse

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende. Kunnskap om hva som er vanlig, kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.
Mer_pil
Les mer
Din helse
shutterstock_1244658337
Fra vårt faste stoff

Din egen helse

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende. Kunnskap om hva som er vanlig, kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.
Mer_pil
Les mer
Din helse