Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Månedstema - oktober

Psykisk helse

Psykisk helse er et vidt begrep og er noe vi alle har. Den kan være god eller mindre god, og påvirkes av stress. Noen er nærpersoner til mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Å være pårørende kan påvirke egen psykisk helse.
Pil_rod
Se alle månedens tema
Månedens tema - arkiv
shutterstock_639382492%20copy
Hva%20er%20psykiske%20lidelser
Podcast – Pårørendepraten

Hva betyr det å ha en psykisk lidelse?

I denne episoden av Pårørendepraten rettet mot barn, snakker vi om at det finnes mange ulike psykiske lidelser, og at mennesker påvirkes på forskjellige måter. Når foreldre eller søsken blir syke, trenger barn og unge informasjon og støtte.

Mer_pil
Les mer
Hva%20er%20psykiske%20lidelser
Podcast – Pårørendepraten

Hva betyr det å ha en psykisk lidelse?

I denne episoden av Pårørendepraten rettet mot barn, snakker vi om at det finnes mange ulike psykiske lidelser, og at mennesker påvirkes på forskjellige måter. Når foreldre eller søsken blir syke, trenger barn og unge informasjon og støtte.

Mer_pil
Les mer
Fra vårt faste stoff

Selvhjelpsmetoder for pårørende

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler om å være bevisst på egne tanker og handlinger, og kan gi deg økt kontroll og hjelpe deg å kjenne deg mindre overveldet.

Mer_pil
Les mer
shutterstock_1358990738
Selvhjelpsmetoder
shutterstock_1358990738
Fra vårt faste stoff

Selvhjelpsmetoder for pårørende

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler om å være bevisst på egne tanker og handlinger, og kan gi deg økt kontroll og hjelpe deg å kjenne deg mindre overveldet.

Mer_pil
Les mer
Selvhjelpsmetoder
shutterstock_683281780
Fra vårt faste stoff

Tips og råd

Ingen er like og behovene dine vil variere fra tid til annen. Likevel vet vi at noen fellestrekk går igjen, og at noen råd for å ivareta seg selv vil gjelde for de aller fleste. Her kan du lese om ulike måter du kan ta vare på deg selv og din egen helse
Mer_pil
Les mer
Tips & råd
shutterstock_683281780
Fra vårt faste stoff

Tips og råd

Ingen er like og behovene dine vil variere fra tid til annen. Likevel vet vi at noen fellestrekk går igjen, og at noen råd for å ivareta seg selv vil gjelde for de aller fleste. Her kan du lese om ulike måter du kan ta vare på deg selv og din egen helse
Mer_pil
Les mer
Tips & råd
Fra vårt faste stoff

Ta vare på deg selv

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Kunnskap om hva som er vanlig, kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.

Mer_pil
Les mer
shutterstock_1095092534
Din egen helse
shutterstock_1095092534
Fra vårt faste stoff

Ta vare på deg selv

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Kunnskap om hva som er vanlig, kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.

Mer_pil
Les mer
Din egen helse
Podcast%201
Podcast – Pårørendepraten

Å støtte dem som hjelper

Kristiane Myckland Hansson mistet moren sin i selvmord da hun var 24 år gammel. Else Kåss Furuseth var bare 11 da det samme skjedde med henne. Begge har erfaringer som pårørende og etterlatte som har motivert dem til å engasjere seg for at andre pårørende skal få den støtten som er nødvendig. 

Mer_pil
Les mer
Podcast%201
Podcast – Pårørendepraten

Å støtte dem som hjelper

Kristiane Myckland Hansson mistet moren sin i selvmord da hun var 24 år gammel. Else Kåss Furuseth var bare 11 da det samme skjedde med henne. Begge har erfaringer som pårørende og etterlatte som har motivert dem til å engasjere seg for at andre pårørende skal få den støtten som er nødvendig. 

Mer_pil
Les mer
Fra vårt faste stoff

Sorg

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men det kan like gjerne handle om tap av funksjonalitet, fremtidsdrømmer, økonomisk frihet, sosial posisjon og følelse av personlig frihet. Sorg er ikke en prosess med en fast start og et definert sluttpunkt, men noe du må forholde deg til, tilpasse deg og leve med.
 
Mer_pil
Les mer
nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash
Sorg
nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash
Fra vårt faste stoff

Sorg

Mange forbinder ordet sorg med dødsfall, men det kan like gjerne handle om tap av funksjonalitet, fremtidsdrømmer, økonomisk frihet, sosial posisjon og følelse av personlig frihet. Sorg er ikke en prosess med en fast start og et definert sluttpunkt, men noe du må forholde deg til, tilpasse deg og leve med.
 
Mer_pil
Les mer
Sorg