Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Møte med helsetjenesten
Tilbake_pil
Tilbake

Når barn er pårørende

Helsepersonell skal hjelpe deg å ivareta mindreårige barn når en i familien er syk. Det vil alltid være god praksis og i de fleste tilfellene lovpålagt. I spesialisthelsetjenesten er alle helseinstitusjoner pålagt å ha barneansvarlig personell.
daiga-ellaby-2330732
Kanskje skal barn og unge får møte mors behandler slik at de kan spørre om alt de lurer på? Kanskje vil det være best for barnet å snakke jevnlig med helsesykepleier på skolen framover? Kanskje ønsker ikke tenåringsdatteren din å snakke om sykdommen? Kanskje er minstemann redd for å komme på besøk på sykehuset? Kanskje lurer du som forelder på hva som er en god måte å fortelle om sykdommen på? Tenk over hva din familie og dine barn trenger. Du kan forvente at helsepersonell har fokus på hele familien, ikke bare på individet som er rammet av sykdom. Dere som familie skal møtes med omsorg, innlevelse og kunnskap.
 

Helsepersonell har møtt andre i lignende situasjoner tidligere og har kunnskap om hva som kan hjelpe.

Anne Kristine Bergem

Snakk med helsepersonell om hvilke tilbud som finnes til berørte barn og hva som er aktuelt for deres familie. Har institusjonen tilbud om foreldresamtaler, foreldreveiledning, familiesamtaler og/ eller individuelle samtaler? Kan de tilby gjentatte samtaler og/ eller nettverksmøter? Hvilke tilbud til barn som pårørende finnes i kommunen, gjennom brukerorganisasjonen, i spesialisthelsetjenesten, i ulike kompetansesentre og i skolehelsetjenesten? Drøft gjerne med helsepersonell hva som vil være best for barnet ditt, på kort og lang sikt.

Tenk over hvordan du tror det er for barna å komme inn på sykehuset og til samtaler med helsepersonell. Forbered barnet. Spør helsepersonell om institusjonen har tilrettelagte besøksrom, tilbud om leker/ tegnesaker når den som er syk er til poliklinisk behandling og relevante brosjyrer og bøker. Dersom du er usikker, ta med slike ting selv. Det er godt for barn å ha noe å holde på med. De lytter uansett. Kanskje er det aktuelt at helsepersonell kommer hjem til dere?

Når helsepersonell deltar i samtaler med barna er det en fordel at begge foreldre er tilstede når begge har foreldreansvar. Da unngår dere hemmeligheter, misforståelser og lojalitetskonflikter. Dere har en felles erfaring og får delt vonde og gode øyeblikk. Dere får også mulighet til å snakke sammen om hvordan dere skal håndtere situasjonen i fellesskap, enten dere som foreldre bor sammen eller ikke. Da trenger ikke barn og unge å lure på hva som er lov å si og hva som ikke er lov å si. Det fremmer deres mulighet for mestring.
 

Målet er at friske barn som er pårørende, forblir friske.

Anne Kristine Bergem

Noen barn og unge som pårørende kan ha godt av å få snakke med helsepersonell alene. Kanskje er det ting de lurer på som de ikke vil spørre om mens voksne eller mindre søsken er tilstede? Se det som positivt at barn og unge ønsker å snakke om situasjonen med andre voksne. Oppfordre dem til å være åpne og søke personer som kan støtte dem, særlig i situasjoner der du som voksen er overbelastet eller utslitt. Les mer om barn og unge som pårørende her.

Snakk med helsepersonell i forkant av at barn skal på besøk

 • Gi beskjed til personalet når barn/ ungdom kommer på besøk.
 • Snakk med helsepersonell om hvilke ord du kan bruke når du skal snakke med barna. Har helsepersonellet erfaringer fra hva som kan være gode måter å gjøre dette på? Har de forslag til ord du kan bruke? Har avdelingen bøker/ brosjyrer som du kan se i sammen med barna?Fortell helsepersonell om barna. Hva liker barna å holde på med? Hvilken klasse går de i på skolen? Hvordan har de reagert på det som har skjedd? Dersom helsepersonellet har kjennskap til barna/ ungdommen før de kommer, kan de møte barna på en annen måte. Barna vil skjønne at de er påtenkt, omtalt og velkommen.
 • Snakk med helsepersonell om hvordan du kan forberede barna på besøket?
  • Når passer det best for avdelingen at barna kommer?
  • Hvordan forklare det dersom den som er syk har forandret utseende?
  • Er det låste dører? Hvordan ser det ut? Snakk om synsinntrykk, lukter og lyder de vil møte. Har sykehuset nettsider som du kan vise barna før de kommer? Brosjyrer med bilder?
  • Er det utstyr som står ved sengen? Piper det? Hvorfor har mamma en klemme på fingeren som lyser rødt? Kan helsepersonellet komme og fortelle barna om utstyret?
  • Hvem vil de komme til å møte?
  • Hvor lenge skal besøket vare?
  • Er det lov å springe i gangene?
  • La barna lage en tegning/ hilsen eller kjøpe en gave til den som er syk.
 • Kan du ta med en trygg voksen til hvert av barna når flere barn er involvert – dersom barnet har behov for å trekke seg tilbake under besøket. Er det et annet rom dere kan være på dersom den som er syk deler rom med noen andre?
 • Er det mulig å få servert saft og kjeks på avdelingen (ev. kan du ta det med selv og få sykepleier til å servere)?
Statlige føringer
Myndighetene er opptatt av at barn som pårørende får tilstrekkelig informasjon og blir godt nok ivaretatt. Helsepersonell sine plikter ble derfor lovfestet i 2010. Helsepersonell skal snakke med den som er syk om barna. De skal spørre om hvilken informasjon barna har fått og hvilken informasjon barna trenger, i tillegg til å undersøke om de er tilstrekkelig ivaretatt.

Helsepersonell kan være sammen med dere som foreldre når dere snakker med barna om sykdom og behandling. Informasjonen skal være tilpasset barnas alder og modenhet. Formålet med regelverket er at barn som er pårørende skal fanges opp tidlig, og at det blir satt i gang prosesser og tiltak som setter barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen når det er sykdom i nærmeste familie. 
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut