Møte med helsetjenesten
Tilbake_pil
Tilbake

Når samarbeidet med helsetjenestene er vanskelig

Noen ganger kommer man ikke til enighet. Andre ganger får ikke du eller den som er syk det tilbudet dere ønsker eller har krav på. Enkelte ganger gjør helsetjenesten feil. Slike situasjoner er svært krevende for pårørende.
shutterstock_1166395747
I enkelte saker vil det være uenighet mellom helsepersonell, pasient og pårørende om hva som er tilstrekkelig og riktig behandling. Uenighetene kan også dreie seg om feilbehandling og misforstått bruk av taushetsplikten, om uverdige møter og om at du som pårørende ikke har fått medvirke i behandlingen av den du er pårørende til. Noen pårørende beskriver vanskelige møter med helsetjenesten der de har blitt misforstått, opplevd seg avvist og mistenkeliggjort. Noen pårørende har blitt holdt utenfor og møtt med utålmodighet og taushet. Dette er vanligvis smertefulle erfaringer.

Vær oppmerksom på at tidligere og nåværende erfaringer med helsetjenesten vil påvirke hvordan du opplever møtet med helsepersonell. Det kan være vanskelig å møte nye behandlere med optimisme og vennlighet dersom du tidligere har hatt vanskelige møter. 
 

Jeg skulle bare ønske jeg hadde hatt mer innsikt, stilt flere spørsmål og vært mer kritisk til behandlingen enn det jeg var.

Anne Sigvart, mor, 2013

Skaff deg oversikt over rettighetene dine. Ta kontakt med pasient- og brukerombudet og be om veiledning. Kanskje er det aktuelt for deg å anskaffe advokat. Prøv å bidra til at konfliktnivået mellom dere som er pårørende og helsepersonell ikke eskalerer. Vær oppmerksom på at du som pårørende vanligvis vil ha rett til å uttale deg, men at ansvarlig helsepersonell tar de endelige beslutningene om helsehjelpen. Snakk med dem som står deg nær. 

Få hjelp til å utforme en klage. Les mer her.
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut