Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Møte med helsetjenesten
Tilbake_pil
Tilbake

Når samarbeidet med helsetjenestene er vanskelig

Noen ganger kommer man ikke til enighet. Andre ganger får ikke du eller den som er syk det tilbudet dere ønsker eller har krav på. Enkelte ganger gjør helsetjenesten feil. Slike situasjoner er svært krevende for pårørende.
shutterstock_1166395747
I enkelte saker vil det være uenighet mellom helsepersonell, pasient og pårørende om hva som er tilstrekkelig og riktig behandling. Noen pårørende beskriver vanskelige møter med helsetjenesten der de har opplevd seg avvist, misforstått, og mistenkeliggjort. Noen pårørende har opplevd å bli møtt med utålmodighet og taushet. 

Vær oppmerksom på at tidligere og nåværende erfaringer med helsetjenesten kan påvirke hvordan du opplever møter med helsepersonell. Det kan være vanskelig å møte nye behandlere med optimisme og vennlighet dersom du tidligere har hatt vanskelige møter. 
 

Jeg skulle bare ønske jeg hadde hatt mer innsikt, stilt flere spørsmål og vært mer kritisk til behandlingen enn det jeg var.

Anne Sigvart, mor, 2013

Det kan være smart å ta kontakt med pasient- og brukerombudet og be om oversikt over rettigheter du har som pårørende. Vær oppmerksom på at du som pårørende vanligvis vil ha rett til å uttale deg, men at ansvarlig helsepersonell tar de endelige beslutningene om helsehjelpen.  

Enkelte pårørende opplever at de ikke når frem med sine innspill og bekymringer. Ha dialog med den som er syk og undersøk om du har klagerett. Du kan også her henvende deg til bruker- og pasientombudet for veiledning.

Få hjelp til å utforme en klage. Les mer her. 
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 20. oktober 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut