Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
18. oktober 2022

Å vokse opp med vold i hjemmet

Martins far skulle vært en trygg voksen, men utsatte i stedet sønnen for vold og trusler. Martin har skrevet bok om hvordan oppveksten har preget livet hans.
annie-spratt-pt4XlKFFXqw-unsplash
Etter en oppvekst i en hjem med en far som drakk, truet og slo, hadde Martin mange år med psykiske problemer og innleggelser i sykehus. Han mener selv at han fremdeles han mye å streve med, men forteller om støtte og behandling som har hjulpet han på rett vei. Han er også opptatt av hvordan det er for familien hans å leve med han og alle de utfordringene han har med seg fra oppveksten.

Martin Eia-Revheim er en kjent kulturpersonlighet og forretningsmann som har vært med på å starte og drive steder og festivaler i musikkbransjen. Han har utdanning som sosionom fra Høgskolen i Oslo for mange år tilbake. I 2022 fikk han både Tabuprisen og Villa-Sultprisen for boken «Å sette sammen bitene» og for å stå fram med sin historie som oppveksten med en voldelig far.

Episoden er finanisert med tilskuddsmidler fra Bufdir.