Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Tilbake_pil
Tilbake

Rettigheter

Pårørende har rettigheter, beskrevet i lovverket. At du som pårørende har kunnskap om dine rettigheter er til hjelp både for deg og den som er syk.
shutterstock_1109729036
I lovverket er involvering av pårørende i første rekke relatert til pasientens behov for helsehjelp. Utgangspunktet er at pårørende skal være med å bidra til å ivareta pasientens interesser i møte med helse- og omsorgstjenesten.


Pårørende er gitt definerte rettigheter i:

  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Helsepersonelloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven
  • Psykisk helsevernloven

Når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, gir lovverket nærmeste pårørende informasjons-, medvirknings-, uttale-, beslutnings- og klagerett.

Helsetjenesten har plikt til å legge til rette for at du som pårørende får oppfylt dine rettigheter.

Relasjon, oppgavefordeling, alder, og bosituasjon har betydning for hvilket lovverk som gjelder. I noen situasjoner vil helsepersonell ha plikt til å gi deg informasjon og involvere deg.

Helsemyndighetenes anbefalinger om hvordan helse- og omsorgspersonell skal, bør og kan møte deg er beskrevet i den Nasjonale pårørendeveilederen.

Alvorlig sykdom og langvarige funksjonsnedsettelser medfører endret hverdagsliv, kan redusere muligheten til å delta i arbeidslivet og gi økte utgifter. Les mer om de ulike støtteordningene og økonomiske rettigheter for pårørende her.
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 9. januar 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut