Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Vanlige reaksjoner hos barn som pårørende

Det er store individuelle forskjeller på hvordan barn og unge reagerer ved alvorlig sykdom i familien. Ved å skaffe deg kunnskap om vanlige reaksjoner, kan du som voksen bli mer oppmerksom på eventuelle forandringer hos barna.
shutterstock_1058808383
Noen barn reagerer med tristhet, noen blir stille, andre gir uttrykk for sinne, mens noen ikke ser ut til å reagere i det hele tatt. Problemet oppstår om reaksjonene varer for lenge og fører til at barnas livskvalitet og mulighet for god utvikling forstyrres. Barns reaksjoner vil avhenge av en rekke faktorer som alder, modenhet, personlighet, aktuell situasjon og tidligere erfaringer. Mindre barn kan reagere med avvisning og gå tilbake i utvikling mens større barn kan bli i overkant forståelsesfulle og hjelpsomme. Noen mestrer det som er vanskelig, mens andre strever. Les mer om barns reaksjoner i artiklene som omhandler det å snakke med barn i ulike aldre.
 

Generelt kan man si at alle reaksjoner er normale reaksjoner på en belastende situasjon og at barn og unge mestrer sykdom bedre dersom de blir møtt med forståelse og omsorg.


Tenk over:
Hvilke belastninger er barnet utsatt for? Har barnet opplevd noe du tror kan være vanskelig? Har barnet vist noen reaksjoner du tror handler om at de er pårørende? Husk at også andre forhold som vanskeligheter på skolen, kjærlighetssorg og uvennskap kan påvirke hvordan de har det.

I listen under vil du finne ulike tegn du kan være oppmerksom på. Ser du at barnet ditt har disse plagene over tid, kan det være et tegn på at du bør be om hjelp.  
Konsentrasjon og oppmerksomhetsplager
Engstelse, uro og bekymring
Skam og skyld
Nedstemthet og sinne
Søvnvansker
Kroppslige plager
Endret oppførsel
Å kjenne seg alene og med mindre verdi
Modning og vekst
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut