Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Ta vare på deg selv

Å være pårørende til noen som er rammet av alvorlig sykdom eller alvorlig nedsatt funksjonsevne, er krevende. Du, den som er syk og resten av familien trenger at du også har fokus på deg selv og din helse.
shutterstock_731100844
shutterstock_1095092534

Din egen helse

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Kunnskap om hva som er vanlig kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.
Mer_pil
Les mer
Din egen helse
shutterstock_1095092534

Din egen helse

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Kunnskap om hva som er vanlig kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.
Mer_pil
Les mer
Din egen helse

Din seksuelle helse

 Å være pårørende påvirker livet på mange måter. Vi erfarer i samtaler med pårørende at den seksuelle helsen er viktig, men at det kan være et vanskelig tema å snakke om.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1815494435
Din seksuelle helse
shutterstock_1815494435

Din seksuelle helse

 Å være pårørende påvirker livet på mange måter. Vi erfarer i samtaler med pårørende at den seksuelle helsen er viktig, men at det kan være et vanskelig tema å snakke om.
Mer_pil
Les mer
Din seksuelle helse
nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash

Sorg

Det fins like mange måter å sørge på som det finnes sørgende. Enhver må finne sitt tempo og sin måte å forholde seg til og bearbeide sorgen på. Livet blir ikke det samme igjen. Sorg er ikke en prosess med en fast start og et definert sluttpunkt. Tap av en du er glad i er noe du må forholde deg til, tilpasse deg og leve med livet ut.
Mer_pil
Les mer
Sorg
nik-shuliahin-BuNWp1bL0nc-unsplash

Sorg

Det fins like mange måter å sørge på som det finnes sørgende. Enhver må finne sitt tempo og sin måte å forholde seg til og bearbeide sorgen på. Livet blir ikke det samme igjen. Sorg er ikke en prosess med en fast start og et definert sluttpunkt. Tap av en du er glad i er noe du må forholde deg til, tilpasse deg og leve med livet ut.
Mer_pil
Les mer
Sorg

Vold i nære relasjoner

Noen er pårørende til mennesker som utøver vold mot andre, noen er selv utsatt, mens andre igjen er pårørende til noen som utsettes for vold. Både voksne og barn kan være utsatt og vold eller utsette andre for vold.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1096655939
Vold i nære relasjoner
shutterstock_1096655939

Vold i nære relasjoner

Noen er pårørende til mennesker som utøver vold mot andre, noen er selv utsatt, mens andre igjen er pårørende til noen som utsettes for vold. Både voksne og barn kan være utsatt og vold eller utsette andre for vold.
Mer_pil
Les mer
Vold i nære relasjoner
shutterstock_1358990738

Selvhjelpsmetoder

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler om å være bevisst på egne tanker og handlinger, og kan gi deg økt kontroll og hjelpe deg å kjenne deg mindre overveldet.
Mer_pil
Les mer
Selvhjelpsmetoder
shutterstock_1358990738

Selvhjelpsmetoder

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler om å være bevisst på egne tanker og handlinger, og kan gi deg økt kontroll og hjelpe deg å kjenne deg mindre overveldet.
Mer_pil
Les mer
Selvhjelpsmetoder

Tips & råd

Ingen er like og behovene dine vil variere fra tid til annen. Likevel vet vi at noen fellestrekk går igjen, og at noen råd for å ivareta seg selv vil gjelde for de aller fleste.

Dine rettigheter

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver for den som er syk. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du opplever egen helsesvikt.