Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Ta vare på deg selv

Gjennom å ta vare på deg selv, kan du forebygge egen helsesvikt og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker å utføre – over tid.
shutterstock_731100844
shutterstock_2403280539

Dårlig samvittighet tar ikke ferie

Oppfordringen «husk å passe på deg selv» føles ikke alltid som omsorg. Snarere som en påminnelse om enda noe du ikke mestrer. Du vet du burde, men klarer det ikke. Den dårlige samvittigheten tar mange former hos pårørende som forsøker å holde hodet over vann.
Mer_pil
Les mer
Dårlig samvittighet tar ikke ferie
shutterstock_2403280539

Dårlig samvittighet tar ikke ferie

Oppfordringen «husk å passe på deg selv» føles ikke alltid som omsorg. Snarere som en påminnelse om enda noe du ikke mestrer. Du vet du burde, men klarer det ikke. Den dårlige samvittigheten tar mange former hos pårørende som forsøker å holde hodet over vann.
Mer_pil
Les mer
Dårlig samvittighet tar ikke ferie

Din helse

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Kunnskap om hva som er vanlig kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1244658337
Din helse
shutterstock_1244658337

Din helse

Sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Kunnskap om hva som er vanlig kan hjelpe deg å gjenkjenne og dermed forebygge eller begrense følelsesmessige og helsemessige utfordringer.
Mer_pil
Les mer
Din helse
shutterstock_1048786025

Vanlige reaksjoner og belastninger

Når pårørenderollen din krever alle fysiske og psykiske ressurser, er det ikke uvanlig å kjenne på tomhet. I slike situasjoner kan en føle på nedsatt evne til å glede seg over ting, som tidligere har gitt glede. Det kan være en ekstra belastning dersom du ikke opplever å ha de samme følelsene for nære venner og familie som før.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner og belastninger
shutterstock_1048786025

Vanlige reaksjoner og belastninger

Når pårørenderollen din krever alle fysiske og psykiske ressurser, er det ikke uvanlig å kjenne på tomhet. I slike situasjoner kan en føle på nedsatt evne til å glede seg over ting, som tidligere har gitt glede. Det kan være en ekstra belastning dersom du ikke opplever å ha de samme følelsene for nære venner og familie som før.
Mer_pil
Les mer
Vanlige reaksjoner og belastninger

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1285339966
Avlastning og assistanse
shutterstock_1285339966

Avlastning og assistanse

Som pårørende har du rett til å ha et liv som omhandler mer enn det å være omsorgsgiver. Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du utvikler egen helsesvikt.
Mer_pil
Les mer
Avlastning og assistanse
Grensesetting

Grensesetting

Som pårørende kan det være utfordrende å sette nødvendige grenser. Men til tross for at vi kan være redde for reaksjoner som kan komme, er ikke grensesetting et hinder for gode, sunne relasjoner. Når du klarer å gi uttrykk for egne behov, blir du mer ekte, forutsigbar og respektert.

Mer_pil
Les mer
Grensesetting
Grensesetting

Grensesetting

Som pårørende kan det være utfordrende å sette nødvendige grenser. Men til tross for at vi kan være redde for reaksjoner som kan komme, er ikke grensesetting et hinder for gode, sunne relasjoner. Når du klarer å gi uttrykk for egne behov, blir du mer ekte, forutsigbar og respektert.

Mer_pil
Les mer
Grensesetting

Påfyll for din egen del

Når du står nær en som er syk, vil det viktigste være at den som er syk får så god behandling som overhodet mulig. Tjenestene må dekke behovene og være lett tilgjengelige. Få pårørende klarer å ha fokus på hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige.
Mer_pil
Les mer
Pafyll-for-egen-del
Påfyll for egen del
Pafyll-for-egen-del

Påfyll for din egen del

Når du står nær en som er syk, vil det viktigste være at den som er syk får så god behandling som overhodet mulig. Tjenestene må dekke behovene og være lett tilgjengelige. Få pårørende klarer å ha fokus på hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige.
Mer_pil
Les mer
Påfyll for egen del
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20arbeidslivet
Fra Pårørendeprogrammet.no

Å være pårørende i arbeidslivet

Arbeid kan være en kilde til livskvalitet og god helse, men det kan også noen ganger føre til helseutfordringer. Å ha en krevende pårørenderolle kan i stor grad virke inn på hvordan du har det og hvordan du fungerer på jobb.
Mer_pil
Les mer
Pa%CC%8Ar%C3%B8rende%20i%20arbeidslivet
Fra Pårørendeprogrammet.no

Å være pårørende i arbeidslivet

Arbeid kan være en kilde til livskvalitet og god helse, men det kan også noen ganger føre til helseutfordringer. Å ha en krevende pårørenderolle kan i stor grad virke inn på hvordan du har det og hvordan du fungerer på jobb.
Mer_pil
Les mer

Selvhjelpsverktøy

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler om å være bevisst på egne tanker og handlinger, og kan gi deg økt kontroll og hjelpe deg å kjenne deg mindre overveldet.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1241911273%20cop
Selvhjelpsverktøy
shutterstock_1241911273%20cop

Selvhjelpsverktøy

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler om å være bevisst på egne tanker og handlinger, og kan gi deg økt kontroll og hjelpe deg å kjenne deg mindre overveldet.
Mer_pil
Les mer
Selvhjelpsverktøy