Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Påfyll for egen del

Mange pårørende synes det er krevende å ha fokus på hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige når hverdagen preges av søknadsskjema, telefoner, møter, koordinering og oppfølging. Bekymringer for økonomi og evnen til å prestere på jobb, er for mange en stor tilleggsbelastning.
shutterstock_1548323594
Det behøver ikke å være noen motsetning mellom å støtte den som er syk eller har en funksjonsnedsettelse og samtidig ivareta seg selv. Gjennom å ta vare på deg selv, kan du forebygge egen helsesvikt og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker å utføre – over tid.


Husk å ta på egen oksygenmaske først, før du hjelper andre

Det er utmattende å være sterk over tid. De fleste pårørende trenger pauser for å ta vare på sin egen helse, gjøre noe hyggelig sammen med andre eller rett å slett bare være alene. Noen syns det hjelper å uttrykke seg på andre måter enn å prate, for eksempel å tegne, skrive eller å synge. For andre kan galgenhumor være befriende. 

Kanskje må du øve på å kjenne etter hva som er dine behov, trene på å vektlegge dem og gi uttrykk for dem? Har du mulighet til å fortsette med aktiviteter som gir overskudd, med eller uten den som er syk?

Det kan være lett å glemme hvilke aktiviteter du likte å holde på med før du ble pårørende. Det er lov å ha gode opplevelser og le, selv om en du er glad i er alvorlig syk eller skadet. Det betyr på ingen måte at du ikke bryr deg. 
 

Snakk med dem i nettverket ditt. Mange kan være usikre på hva de kan spørre deg om og hvordan de kan spørre.
 

Prøv å opprettholde kontakt med nettverket ditt

Mange har opplevd å miste kontakt med venner når sykdom har vart over tid. Redusert sosialt nettverk er en vanlig følge av å ha alvorlig sykdom i familien, både fordi noen trekker seg unna, men også fordi du som er pårørende kan ha hatt lite initiativ og energi til å pleie nettverket ditt. 

Snakk med dem i nettverket ditt. Mange kan være usikre på hva de kan spørre deg om og hvordan de kan spørre. I noen situasjoner ønsker du kanskje å få et friminutt fra bekymringer og tanker. I andre situasjoner ønsker du å snakke om det som skjer. Dine behov varierer gjerne over tid, noe som er nyttig for andre å vite. 

Tenk over hva de du har rundt deg trenger for å være en best mulig støtte. Ved å si at «Jeg trenger at vi ikke snakker om sykdommen i dag. Jeg kjenner at jeg trenger en pause fra det som er vanskelig,» formidler du en tydelighet om hva du trenger i øyeblikket. Det kan også være lurt å gi beskjed om at det som er greit én dag ikke nødvendigvis er greit en annen.


 

Opplevelsen av styrke og mening 

Pårørenderollen er en naturlig del av livet. Mange opplever at pårørendeerfaringen bidrar til blant annet egenutvikling, nye perspektiver og vekst. Det kan oppleves positivt å kjenne på sin egen styrke.

Det å være en støtte for den du er glad i, å stå sammen i vanskelige og smertefulle situasjoner, er for mange meningsfullt og et eksempel på egen styrke. Det kan gi en opplevelse av fellesskap, nærhet og tilhørighet.

 

Det var så meningsløst, sa folk. Det var ikke det. Livet vårt har aldri vært mer meningsfullt enn da vi tok i bruk alt vi hadde av menneskelige ressurser fordi du var livstruende syk. Vi ga alt og sparte ikke på noe, hverken for deg eller for hverandre.

Gunnhild Corwin


Noen beskriver at det å være pårørende har ført til at de:
  • har fått et nytt perspektiv
  • har fått et tettere forhold til sine nærmeste
  • får større modenhet, styrke og mestringsfølelse
  • lettere setter ord på vanskelige tema
  • får økt empati og omsorg for andre
  • har større toleranse for annerledeshet
  • engasjerer seg i frivillige organisasjoner
  • er takknemlige for små gleder
  • har ny kunnskap og innsikt
Opprinnelig publisert: 22. februar 2024
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut