Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Selvhjelpsverktøy for pårørende

Selvhjelp krever at du retter fokus mot deg selv og det som er vanskelig for deg som pårørende. Selvhjelp handler ikke om hvordan du skal forstå sykdommen og hva du skal gjøre for den som er syk. Det handler om deg og at du gjennom å være bevisst på egne tanker og handlinger, kan få mer kontroll og kjenne deg mindre overveldet.
shutterstock_1241911273%20cop
group 947   Bekymringskvarteret
Bekymringskvarteret
group 947   Bekymringsskuffene
Bekymringsskuffene
group 947   Oppmerksomt nærvær
Oppmerksomt nærvær
group 947   Pendlingsrommet
Pendlingsrom for pårørende
group 947   Hvor trykker skoen?
Hvor trykker skoen?
group 947   Selvhjelpsgrupper
Selvhjelpsgrupper
Selvhjelp handler om å forholde seg aktivt til situasjonen her og nå. Det handler om bevisstgjøring, erkjennelse, bearbeiding og aktive valg. Hva styrer dagene dine? Hvor mye av dagen bruker du på å bekymre deg over ting du ikke kan gjøre noe med?
 

Vi får tilbakemeldinger fra pårørende om at det å lære seg å ta i bruk verktøy for å kunne ta bedre vare på seg selv, tillate seg mer egentid, få mer avstand til egne reaksjoner og håndtere stress, har fungert veldig godt.

Inger Hagen, PIO-senteret

 
Her presenteres noen metoder som kan hjelpe deg å håndtere bekymringer som blant annet går i ring. Det presenteres også en metode for å bevisstgjøre deg på hvordan du fortolker ulike situasjoner. 

Selvhjelpsmetoder er ingen rask løsning. For de fleste er det hardt arbeid og en prosess som går over tid, der man gjerne faller tilbake til gamle mønstre underveis. Det er helt naturlig og forventet. Ikke gi opp! Gjennom bevisstgjøring og trening på alternative måter å forstå og håndtere situasjoner på, kan du på sikt oppleve større grad av kontroll over situasjonen din.
 

Ikke alle livsvansker har løsninger, men de fleste kan håndteres  på en ny måte.

Kari Bøckmann
Infolapp%20med%20binders

Mestringsbok for pårørende – "NÆR"

​Boken er særlig beregnet på pårørende til mennesker med psykiske lidelser, men også andre pårørende vil finne nyttige tips, kunnskap og metoder i boken.
Bestill boken her:
Group%20947
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 22. august 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut