Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på deg selv
Tilbake_pil
Tilbake

Det naturlige pendlingsrom for pårørende

Det naturlige pendlingsrommet illustrerer hvordan det er vanlig å pendle mellom ulike følelser når man er pårørende. Det føles som å veksle mellom motstridende følelsespar. Pendlingsrommet kan hjelpe deg til å forstå hva du preges av og hva du trenger.
Pendlingsrom%20for%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende
Eksempler på slik pendling kan være:
 
Du våkner om morgenen med en følelse av at selv om situasjonen ikke er slik du hadde ønsket deg, kan du likevel akseptere at det er sånn det er. Du har funnet en måte å leve med det på. I løpet av dagen skjer det noe som gjør at du ser mørkere på situasjonen. Du får en sterk trang til å protestere og gjøre noe for at det skal bli annerledes. Det kan være en telefon fra den du er pårørende til som har det dårligere, negativt svar på en viktig søknad eller at du blir bedt om å gjøre noe som du trodde var ordnet av andre.

En periode der det går litt bedre eller sykdomsutviklingen stopper opp, kan du kjenne på håp. Kanskje virker en ny medisin bedre enn forventa, samarbeidet går lettere, eller det er andre ting som bidrar til håp. Så kommer det nye opplysninger som gjør at håpet glipper og følelsene veksler til fortvilelse og maktesløshet.

På samme måte kan du veksle mellom følelsen av å være til støtte og å være maktesløs samt behov for å være tilstede og behov for pause eller avlastning. Det er vanlig og menneskelig å veksle mellom motstridende følelser, på denne måten. Det oppleves likevel slitsomt. 

Ved å vite om og være bevisst på dette kan du pendle mindre og få flere stunder med ro. Denne bevisstheten kan trenes opp. 

Spørsmål du kan stille deg selv:
  • Hvilke følelser pendler jeg mest mellom?
  • Når kjenner jeg på mindre, eller fravær av, følelsesmessige svingninger?
  • I hvilke situasjoner veksler det mye og i hvilke kjenner jeg på ro?
  • Hva er det jeg gjør når følelsene ikke pendler så mye?
  • Hvordan kan jeg skape meg rom for å finne ro?
  • Hva trenger jeg på en dårlig dag?

I denne bevissthetstreningen kan det bli klart for deg hvilke valg du trenger å ta for å håndtere følelsene som kommer, og påvirke det du kan gjøre noe med. 
Opprinnelig publisert: 21. juni 2023
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut