Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Relasjonen til den som er syk

Å leve tett innpå noen som er syk kan være krevende. Roller endres, hverdagslivets rutiner forandres og samspillet mellom dere utfordres. Å være åpen og snakke om hvordan du som pårørende kan støtte den som er syk, og hva du trenger for din egen del, er grunnleggende for å bevare et godt fellesskap.
shutterstock_598999736
shutterstock_1058808344

Endrede roller og hverdagsliv

Å leve med sykdom innebærer både mestring og konfliktfylte perioder, tilfriskninger og tilbakefall, sorg og glede. Det er helt vanlig. Midt oppi alle opp- og nedturer skal dere ha et hverdagsliv sammen, kanskje med endrede roller og ny fordeling av oppgaver.
Mer_pil
Les mer
Endrede roller og hverdagsliv
shutterstock_1058808344

Endrede roller og hverdagsliv

Å leve med sykdom innebærer både mestring og konfliktfylte perioder, tilfriskninger og tilbakefall, sorg og glede. Det er helt vanlig. Midt oppi alle opp- og nedturer skal dere ha et hverdagsliv sammen, kanskje med endrede roller og ny fordeling av oppgaver.
Mer_pil
Les mer
Endrede roller og hverdagsliv

Ved bekymring

Alvorlig sykdom medfører gjerne at du som pårørende har mange bekymringer. Å vite hva du kan gjøre og hvem du kan ta kontakt med dersom du blir ekstra bekymret kan bidra til at du kjenner deg litt mindre hjelpeløs.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1017184921
Ved bekymring
shutterstock_1017184921

Ved bekymring

Alvorlig sykdom medfører gjerne at du som pårørende har mange bekymringer. Å vite hva du kan gjøre og hvem du kan ta kontakt med dersom du blir ekstra bekymret kan bidra til at du kjenner deg litt mindre hjelpeløs.
Mer_pil
Les mer
Ved bekymring
shutterstock_1282180645

Når forholdet til den som er syk er vanskelig

Det er ikke alle som har et nært, trygt og fortrolig forhold til hverandre. Underliggende følelser, tidligere (og aktuelle) krenkelser, nedsatt sykdomsinnsikt og vanskelige erfaringer kan komplisere pårørendes tilpasning til og reaksjoner på det som skjer.
Mer_pil
Les mer
Når forholdet til den som er syk er vanskelig
shutterstock_1282180645

Når forholdet til den som er syk er vanskelig

Det er ikke alle som har et nært, trygt og fortrolig forhold til hverandre. Underliggende følelser, tidligere (og aktuelle) krenkelser, nedsatt sykdomsinnsikt og vanskelige erfaringer kan komplisere pårørendes tilpasning til og reaksjoner på det som skjer.
Mer_pil
Les mer
Når forholdet til den som er syk er vanskelig

Samarbeid med helsetjenestene

Et forutsigbart og åpent samarbeid med helsetjenestene er sentralt for pårørendes opplevelse av trygghet. Det gir som regel også bedre helhetlige tjenester til den som er syk.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_740922364
Samarbeid med helsetjenestene
shutterstock_740922364

Samarbeid med helsetjenestene

Et forutsigbart og åpent samarbeid med helsetjenestene er sentralt for pårørendes opplevelse av trygghet. Det gir som regel også bedre helhetlige tjenester til den som er syk.
Mer_pil
Les mer
Samarbeid med helsetjenestene
shutterstock_631902332

Samarbeid med hjelpeapparatet ved funksjonsnedsettelser

Foreldre til mennesker med funksjonsnedsettelser forteller at det er av stor betydning å ha et godt forhold til hjelpeapparatet, både de som gir oppfølging i hverdagslivet og de som tar beslutninger.
Mer_pil
Les mer
Samarbeid med hjelpeapparatet ved funksjonsnedsettelser
shutterstock_631902332

Samarbeid med hjelpeapparatet ved funksjonsnedsettelser

Foreldre til mennesker med funksjonsnedsettelser forteller at det er av stor betydning å ha et godt forhold til hjelpeapparatet, både de som gir oppfølging i hverdagslivet og de som tar beslutninger.
Mer_pil
Les mer
Samarbeid med hjelpeapparatet ved funksjonsnedsettelser

Viktig å vite

Lovtekst og begreper som beskriver regelverk inneholder ord og formuleringer som kan være vanskelig å forstå innholdet og rekkevidden av. Her kan du finne forklaring på ord som er sentrale begreper i lovgivningen.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1095111119
Viktig å vite
shutterstock_1095111119

Viktig å vite

Lovtekst og begreper som beskriver regelverk inneholder ord og formuleringer som kan være vanskelig å forstå innholdet og rekkevidden av. Her kan du finne forklaring på ord som er sentrale begreper i lovgivningen.
Mer_pil
Les mer
Viktig å vite
shutterstock_1359049352

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
Mer_pil
Les mer
Klage
shutterstock_1359049352

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
Mer_pil
Les mer
Klage

Taushetsplikt

Mer_pil
Les mer
shutterstock_1953915982
Taushetsplikt
shutterstock_1953915982

Taushetsplikt

Mer_pil
Les mer
Taushetsplikt

Tips & råd

Ulike mennesker har ulike behov og forskjellige situasjoner krever forskjellige handlingsmåter. Her er likevel noen generelle tips om hva du som pårørende kan tenke på når du skal støtte og ta vare på den som er blitt syk.

Den sykes rettigheter

Godt samarbeid og god samhandling mellom deg som pårørende og helse- og omsorgstjenesten gir best helhetlig hjelp den syke. Her presenteres noen av rettighetene knyttet til pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen av den som er syk.