Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Klage

Når du som nærmeste pårørende representerer den som er syk, har du rett til å klage dersom du vurderer at den som er syk ikke har fått oppfylt sine rettigheter. Som nærmeste pårørende kan du også klage dersom du mener du ikke har fått mulighet til å ivareta rettighetene til den som er syk, godt nok.
shutterstock_1359049352
Som nærmeste pårørende kan du klage (på vegne av pasient som ikke kan klage selv) på:
 • Nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten (blant annet behandling, oppfølging, utskrivelse og ventetid)
 • Å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Vurdering og fornyet vurdering
 • Fritt behandlingsvalg
 • Individuell plan og koordinator
 • Syketransport
 • Informasjon og medvirkning
 • Vern mot spredning av opplysninger
 • Samtykke til helsehjelp
 • Journalinnsyn
 • Samvær for barn med foreldre i helseinstitusjon
 • Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon
 • Helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

Som nærmeste pårørende kan du også klage på at du ikke får oppfylt dine rettigheter som nærmeste pårørende. 


Les mer om hvor du kan sende klagen, saksgang og hva du kan skrive i klagen på Helsenorge sine nettsider.

Ved bruk av tvang i Psykisk helsevern er klageinstansen kontrollkommisjonen på det enkelte helseforetak. Les mer om dette på Helsenorge sine nettsider.

Et lite tips:

Ta kontakt med pasient- og brukerombudet i ditt fylke ved behov for bistand til å klage.
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 29. april 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut