Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Når forholdet til den som er syk er vanskelig

Det er ikke alle som har et nært, trygt og fortrolig forhold til hverandre. Underliggende følelser, tidligere (og aktuelle) krenkelser, nedsatt sykdomsinnsikt og vanskelige erfaringer kan komplisere pårørendes tilpasning til og reaksjoner på det som skjer.
shutterstock_1282180645
Det er mange forhold som gjør at din opplevde plikt til å hjelpe kan stå i motsetning til ønsket ditt om eller kapasiteten din til å bidra.

Det kan handle om at:
  • Den som er syk avviser deg
  • Den som er syk ikke har innsikt i at han eller hun har et problem. Det er vondt for pårørende når pasienten motsetter seg behandling og/ eller har en atferd som vurderes som helseskadelig.
  • Dere har ulike oppfatning av hva som er problemet og hva som er de beste tiltakene
  • Den som er syk opptrer krenkende overfor deg
  • Den som er syk tidligere, for eksempel gjennom oppveksten har utsatt deg for krenkelser eller svik.

Dersom du har det sånn kan det være nyttig å snakke med dem du har nær deg. Kanskje er dette et tema du også bør ta opp med helsepersonell? Kanskje bør omfanget av oppgavene du påtar deg justeres? Noen ganger kan konfliktnivået bli høyt. Du har lov til å sette grenser for deg selv.
 
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 26. august 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut