Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Når forholdet til den som er syk er vanskelig

Det er ikke alle som har et nært, trygt og fortrolig forhold til hverandre. Underliggende følelser, tidligere (og aktuelle) krenkelser, nedsatt sykdomsinnsikt og vanskelige erfaringer kan komplisere pårørendes tilpasning til og reaksjoner på det som skjer.
shutterstock_1282180645
Det er mange forhold som gjør at din opplevde plikt til å hjelpe kan stå i motsetning til ønsket ditt om eller kapasiteten din til å bidra.
  • Når den som er syk avviser deg
  • Når den som er syk ikke har innsikt i at han eller hun har et problem. Det er vondt for pårørende når pasienten motsetter seg behandling og/ eller har en atferd som vurderes som helseskadelig.
  • Når dere har ulike oppfatning av hva som er problemet og hva som er de beste tiltakene
  • Når den som er syk opptrer krenkende overfor deg
  • Når den som er syk tidligere, for eksempel gjennom oppveksten har utsatt deg for krenkelser eller svik.

Dersom du har det sånn: Snakk med de du har nær deg. Kanskje er dette et tema du også bør ta opp med helsepersonell? Kanskje bør omfanget av oppgavene du påtar deg justeres? Noen ganger kan konfliktnivået bli høyt. Du har lov til å beskytte deg selv.  
 
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut