Tilbake_pil
Tilbake

Ta vare på den syke

Å leve tett innpå noen som sliter med sykdom, kan være både krevende og givende. Roller endres, hverdagslivets rutiner forandres og samspillet mellom dere utfordres. Å være åpen og snakke om hvordan du som pårørende kan støtte og bistå den som er syk, er grunnleggende for å bevare et godt fellesskap.
Du som pårørende står i en særstilling som støtte- og omsorgsperson når alvorlig sykdom rammer. Du kjenner den som er syk best. Dere har gjerne en felles historie, sterke følelsesmessige bånd og deler hverdagslivet sammen. Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende.

Mange opplever at angsten og maktesløsheten avtar når de deltar aktivt i behandlingen. De beskriver at det gir oversikt og kontroll i tillegg til at det er godt å få bidra.  
 

Det er utrolig hva ett menneske
kan klare – en stund.

– Gunnhild Corwin, pårørende mor

Å støtte og ta vare på noen som sliter med alvorlig sykdom oppleves for mange som dypt meningsfullt, selv om det noen ganger kan være vanskelig. Det er ikke alltid enkelt å forstå det som skjer, og du kan bli usikker på hvordan du best kan hjelpe. Kan du noen ganger «ta over» vel mye? Kan du andre ganger være så redd for å invadere den som er syk at du ikke gjør det du burde gjort? Ønsker du kanskje å hjelpe, men vet ikke hva du skal si eller gjøre?

Når voksne rammes av sykdom, er det den syke selv som bestemmer hvordan de vil involvere sine nærmeste. Ved å snakke sammen kan dere avklare ansvarsfordeling, unngå misforståelser og forebygge unødvendige konflikter. Målet er å legge til rette for fellesskap og deltakelse gjennom dialog, tydelige avklaringer knyttet til involvering, enighet om strategier og gjensidig forståelse.

I situasjoner der den som er syk ikke er samtykkekompetent, vil din rolle som nærmeste pårørende være utvidet. Du kan lese mer om samtykkekompetanse her.
 

Ta vare på deg selv – du kan ikke hjelpe
andre hvis du faller sammen.

 

Når barnet ditt er sykt
Når samlivspartneren din er syk
Når den som er syk, er en kollega
Når den som er syk, har en funksjonsnedsettelse
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 30. mai 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut