Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Tips og råd

De fleste ønsker å være en støtte når en de er glad i rammes av sykdom. Mange ganger er det helt intuitivt hvordan man kan bidra. Andre ganger er det vanskelig å vite hva som er rett å gjøre.
shutterstock_1359070283
Innhent kunnskap
Selv om det kjennes umulig å snakke om det som er vanskelig. Gjør det likevel
Senk forventningene til den som er syk i perioder der sykdommen er ekstra vanskelig
Tenk over: Hvordan har sykdommen påvirket samspillet i familien?
Ikke overta oppgaver som den som er syk er i stand til å gjøre selv
Gi positiv oppmerksomhet når den som er syk gjør en innsats
Still krav, men ikke for høye
Sett grenser for uakseptabel oppførsel
Be om å få være i kontakt med helsetjenesten
Legg vekt på å gjøre ting sammen som ikke handler om sykdom og behandling
Vær tålmodig og ha fokus på det dere får til
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut