Ta vare på den syke
Tilbake_pil
Tilbake

Viktig å vite

Lovtekst og begreper som beskriver regelverk inneholder ord og formuleringer som kan være vanskelig å forstå innholdet og rekkevidden av. Ordene nedenfor er sentrale begreper i lovgivningen.
shutterstock_1095111119
Nærmeste pårørende
Taushetsplikt
Samtykke
Samtykkekompetanse
Faglig forsvarlighet
Journal
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut