Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Kursportal_1440
Kursportal_1440_hover
Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Å snakke godt sammen

I krevende livssituasjoner kan det være vanskelig for oss å snakke godt sammen. Vi kan oppleve å snakke forbi hverandre eller at vi misforstår.
shutterstock_514950922
Noen ganger vet du ikke helt hva som er rett å gjøre. Hvor mye skal du spørre om, og når bør du helst la den andre være i fred? I slike situasjoner kan det være nyttig å snakke om hvordan vi snakker sammen. Hvilke ønsker har vi og hvordan møter vi hverandre med gjensidig respekt?

Dere kan for eksempel snakke sammen om hvordan sykdommen påvirker forholdet mellom dere. Hva kan dere gjøre i situasjoner som er ekstra vanskelige? Det kan være nyttig å gjøre avtaler om hva du som pårørende kan få vite, og hvilken kontakt du skal ha med helsetjenesten.

Noen ganger kan det oppstå konflikter og brudd i kommunikasjonen. Dette er vanlig i alle familier og venneforhold, og trenger slett ikke å være farlig. Når situasjonen har roet seg, kan dere snakke gjennom hva som skjedde. Hva kan dere lære av hendelsen, og hvordan kan dere forebygge at det samme skjer igjen?
 

Åpenhet gir økt følelse av fellesskap og nærhet

Hvordan kan dere legge til rette for en god samtale? Er det lurt å avtale faste tidspunkter der dere snakker om problemer og løsninger, slik at ikke hele døgnet blir fylt opp av snakk om det som er vanskelig?

Dere har et felles ansvar for å snakke sammen på en respektfull måte. Det er enklere å få til gode samtaler hvis du unngår formuleringer som «du må», «du bør» og «du skal». Gi positive tilbakemeldinger der det passer, og forsøk å være tydelig på hvor du trenger hjelp og støtte.

Husk at god kommunikasjon avhenger av at alle er villige til å lytte til hverandre. Det er ofte mer betydningsfullt å få anerkjennelse og bekreftelse enn å få forslag til en løsning.

Tips til god kommunikasjon:

  • Gi uttrykk for at du har behov for en samtale, og avtal et tidspunkt som passer.
  • Legg opp til korte samtaler, og ha heller flere slike samtaler ved behov.
  • Ikke ta samtalen når du er opprørt, lei deg eller sint.
  • Gi tydelig uttrykk for hva du trenger og hva du lurer på. 
  • Forsøk å være en god lytter fremfor straks å komme med råd eller motargumenter.
  • Konsentrer deg om å snakke ut fra dine egne følelser, erfaringer, bekymringer og behov. 
  • Utforsk hva den andre tenker ved å stille oppklarende spørsmål for å unngå misforståelser.
  • Spør slik at løsninger kommer til syne: «Hva gjør du når du føler at du får gjort det du vil gjøre?». «Hvordan vil en god situasjon være nå hvis du selv fikk bestemme?». «Hva skal til for at vi kan komme dit?».
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Sist oppdatert: 7. mars 2022
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut