Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
12. august 2022

Konferanse med stor programbredde

«Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» spørres det i overskriften for årets pårørendekonferanse. – Vi ønsker å løfte opp og øke bevisstheten om pårørendes plass i det offentlige tjenestetilbudet, sier Gry Anette Øvstegård ved Pårørendesenteret.
Konferanse med stor programbredde
Ellipse%2035
Vilhelm
Tekst:

​Vilhelm Viksøy

Journalist og mediaansvarlig
I den statlige Pårørendeveilederen som kom i 2017, heter det at helseforetak og kommuner skal ha systemer og rutiner for inkludering og oppfølging av de pårørende. De har også plikt til å innhente pårørendes erfaringer på flere områder. Til tross for dette, skjer ikke alltid dette samspillet på en god måte.

– Det går rett vei, men det går sakte. Derfor er en slik konferanse så viktig, sier Øvstegård, som stadig får høre historier fra pårørende om varierende erfaring med helse- og omsorgstjenester.

– Til tross for at de skal være inkludert, må pårørende ofte både kreve sin plass og be om ulik form for oppfølging. De er ikke alltid inkludert, verken på systemnivå eller på pasientnivå, selv om de skal være det.
 

Frykt for å trø feil

Når pårørende sitter med en følelse av at de stadig må spørre og kanskje også mase, kan det oppstå slitasje.

– De kan bli redde for å være til bry eller de bli reservert av frykt for at deres spørsmål og involvering skal slå negativ tilbake på den de er pårørende til. Vår erfaring er at faginstansene må være tydelige og inkluderende, ellers kan pårørende bli usikre.

– Med årets konferanse-tema ønsker vi å bevisstgjøre på dette ansvaret og løfte problemstillingen fram i lyset. For når pårørende er inkludert, blir det bedre helsehjelp.
 

Stor bredde

Årets konferanse er som de to forutgående digital. Startskuddet går onsdag 21. september kl 0900. I løpet av dagen vil mange ulike aktører, foredragsholdere og grupper være på podiet. Det blir innslag fra både forskning, ulike erfaringsgrupper og flere fagområder. Blant annet får vi se hvordan en del kommuner har løst pårørendearbeidet sitt, vi får innblikk i pårørendeforskning og det blir personlige fortellinger fra både gode og dårlige møter med det offentlige Norge.

– Denne bredden er noe av styrken til konferansen. Da kan vi lære og bli inspirert av hverandre. Økt kunnskap gir bedre innsikt og forståelse – og det gir et bedre pårørendearbeid. Sammen kan vi rett og slett gjøre hverandre gode, sier Øvstegård.
 

Å lære fra andres fagfelt og erfaringer
gir oss en bredere forståelse av et stort tema


Selv om mange navn og tema har «lukt av» helse, vil konferansen ha relevans for langt flere enn ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

– Blant annet vil bolken om barn som pårørende være relevant for lærere og barnehagelærere som forholder seg til barn og ungdom i arbeidshverdagen sin. Her vil blant annet Anne Kristine Bergem ta i bruk nye pedagogiske grep for å inspirere deltakerne til gode møter med barn som er pårørende.
 

Trygve Skaug

Konferansen ledes av Unn Birkeland fra Pårørendesenteret sammen med fastelege og podcaster Kristian Jong Høines. Årets musikalske innslag blir ivaretatt av musiker og poet Trygve Skaug.

– Tekstene hans handler om livet og at vi angår hverandre og hans bidrag blir ikke bare pausefyll, men en direkte del av konferansen, sier Gry Anette Øvstegård, som – naturlig nok – har en klar oppfordring om å melde seg på.

– Ja, helt klart. Dette er matnyttig ikke bare for pårørende selv og for helse, men det er nyttig også for alle andre som vil være i berøring med pårørende privat eller i arbeidslivet. Det å lære fra andres fagfelt og erfaringer gir oss en bredere forståelse av et stort tema. Jeg er overbevist om at det også gir et bedre og mer inkluderende pårørendearbeid.

--
Påmelding, priser og informasjon finnes på pårørendekonferansen.no
Konferansen arrangeres i samarbeid med Sanden Media, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, VID, KS og Nettverk for pårørendeforskning.

I en tidligere versjon av saken står Abid Raja oppført som programleder. Det er ikke lenger aktuelt. Se egen sak
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut