Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Månedstema - februar

«Vanskelige» pårørende

Pårørende må av og til mase eller snakke veldig høyt for å bli hørt. Av og til kalles noen «vanskelige pårørende». Hvordan er det å møte pårørende når situasjonen oppleves konfliktfylt? Og hvordan er det å være pårørende som opplever å være til bry?
Pil_rod
Se alle månedens tema
Månedens tema - arkiv
jeshoots-com--2vD8lIhdnw-unsplash%20copy
shutterstock_1095092534

Din egen helse

Hvordan du som pårørende reagerer, vil avhenge av en rekke forhold. Vi har ulikt tempo og er ulike i væremåte. Det spiller også en rolle hvem som er syk, hvilken sykdom det gjelder, og om det finnes mulighet for behandling og tilfriskning.
Mer_pil
Les mer
Din egen helse
shutterstock_1095092534

Din egen helse

Hvordan du som pårørende reagerer, vil avhenge av en rekke forhold. Vi har ulikt tempo og er ulike i væremåte. Det spiller også en rolle hvem som er syk, hvilken sykdom det gjelder, og om det finnes mulighet for behandling og tilfriskning.
Mer_pil
Les mer
Din egen helse
Min historie

Sjukepleiar og pårørande – ein intens kombinasjon

Eg var ei skikkeleg «pain in the ass» for legar og sjukepleiarar då mor mi var sjuk. Eg spurde og grov og stilte dei til veggs fleire gonger, erkjenner sjukepleiar Marte Lode.

Mer_pil
Les mer
Marte%20Lode%20copy
Sjukepleiar og pårørande – ein intens kombinasjon
Marte%20Lode%20copy
Min historie

Sjukepleiar og pårørande – ein intens kombinasjon

Eg var ei skikkeleg «pain in the ass» for legar og sjukepleiarar då mor mi var sjuk. Eg spurde og grov og stilte dei til veggs fleire gonger, erkjenner sjukepleiar Marte Lode.

Mer_pil
Les mer
Sjukepleiar og pårørande – ein intens kombinasjon
Unn%20smiler%20ikke
Aktuelt

«De vanskelige pårørende»

Begrepet er velkjent og kanskje aller mest et uttrykk for uavklarte forventninger mellom helsepersonell og pårørende. Men det reflekterer også undertrykte følelser, knapphet på tid og mangel på kunnskap.
Mer_pil
Les mer
Unn%20smiler%20ikke
Aktuelt

«De vanskelige pårørende»

Begrepet er velkjent og kanskje aller mest et uttrykk for uavklarte forventninger mellom helsepersonell og pårørende. Men det reflekterer også undertrykte følelser, knapphet på tid og mangel på kunnskap.
Mer_pil
Les mer
Min historie

Virus gav sonen store hjerneskadar

Livet var travelt, men normalt og trygt heilt til den ettermiddagen minsteguten hennar brått kasta opp under middagen. Om kvelden dagen etterpå tykte mora guten verka «rar».
– Eg har ikkje noko anna ord for det, men morsinstinktet mitt slo alarm. Noko var heilt gale, seier ho.

Mer_pil
Les mer
paul-hanaoka-9-nGBzwzquo-unsplash
Virus gav sonen store hjerneskadar
paul-hanaoka-9-nGBzwzquo-unsplash
Min historie

Virus gav sonen store hjerneskadar

Livet var travelt, men normalt og trygt heilt til den ettermiddagen minsteguten hennar brått kasta opp under middagen. Om kvelden dagen etterpå tykte mora guten verka «rar».
– Eg har ikkje noko anna ord for det, men morsinstinktet mitt slo alarm. Noko var heilt gale, seier ho.

Mer_pil
Les mer
Virus gav sonen store hjerneskadar
1024px-Mi%CC%81mir_Kristja%CC%81nsson
Min historie

– Å styrka pasienten sine rettar, vil også hjelpa dei pårørande

Det kan vera krevjande og irriterande å vera pårørande. Å pakka inn denne sanninga og lata som om det berre er fantastisk å få hjelpa, er å gjera den sjuke ein bjørneteneste, meiner Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson.
Mer_pil
Les mer
– Å styrka pasienten sine rettar, vil også hjelpa dei pårørande
1024px-Mi%CC%81mir_Kristja%CC%81nsson
Min historie

– Å styrka pasienten sine rettar, vil også hjelpa dei pårørande

Det kan vera krevjande og irriterande å vera pårørande. Å pakka inn denne sanninga og lata som om det berre er fantastisk å få hjelpa, er å gjera den sjuke ein bjørneteneste, meiner Rødt-politikaren Mímir Kristjánsson.
Mer_pil
Les mer
– Å styrka pasienten sine rettar, vil også hjelpa dei pårørande
Fra filmarkivet

Hva skjer når helsepersonell selv blir pårørende?

Helsepersonell som også har en privat pårørendebelastning kan oppleve at egne følelser kommer i veien for den hjelpen de skal gi som fagperson. I tillegg kan det være utfordrende når du som privatperson møtes av helsetjenesten med forventninger om faglighet og forforståelse.

Mer_pil
Les mer
Hva%20skjer%20na%CC%8Ar%20helsepersonell%20selv%20blir%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende_
Hva%20skjer%20na%CC%8Ar%20helsepersonell%20selv%20blir%20pa%CC%8Ar%C3%B8rende_
Fra filmarkivet

Hva skjer når helsepersonell selv blir pårørende?

Helsepersonell som også har en privat pårørendebelastning kan oppleve at egne følelser kommer i veien for den hjelpen de skal gi som fagperson. I tillegg kan det være utfordrende når du som privatperson møtes av helsetjenesten med forventninger om faglighet og forforståelse.

Mer_pil
Les mer
Odd%20Arvid%20Ryan
Aktuelt

For dårlege rutinar rundt pårørande

Er pårørande vanskelege, eller et det systemsvikt som gjer at pårørande i visse situasjonar kan bli oppfatta som masete og krevjande? Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombod i Troms og Finnmark, er ikkje i tvil om at det er for dårlege rutinar rundt oppfølging av pårørande som gjer at inntrykket kan oppstå.

 
Mer_pil
Les mer
Odd%20Arvid%20Ryan
Aktuelt

For dårlege rutinar rundt pårørande

Er pårørande vanskelege, eller et det systemsvikt som gjer at pårørande i visse situasjonar kan bli oppfatta som masete og krevjande? Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombod i Troms og Finnmark, er ikkje i tvil om at det er for dårlege rutinar rundt oppfølging av pårørande som gjer at inntrykket kan oppstå.

 
Mer_pil
Les mer
Aktuelt

Vegen til eit pårørandevenleg arbeidsliv

Pårørande sine vilkår må i større grad inn i diskusjonane om korleis arbeidslivet skal innrettast framover, seier Iren Mari Luther, leiar yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.
 
Mer_pil
Les mer
Iren%20Mari%20Luther
Iren%20Mari%20Luther
Aktuelt

Vegen til eit pårørandevenleg arbeidsliv

Pårørande sine vilkår må i større grad inn i diskusjonane om korleis arbeidslivet skal innrettast framover, seier Iren Mari Luther, leiar yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.
 
Mer_pil
Les mer
Min historie

Å være pårørende handler om situasjon, ikke person

– Som pårørende, som står tett på den det gjelder, tar følelsene noen ganger overhånd i møte med fagpersoner, noe som gjør at innholdet i kommunikasjonen kan bli avfeid, sier psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv, som også er pårørende.
 
Mer_pil
Les mer
Å være pårørende handler om situasjon, ikke person
Min historie

Å være pårørende handler om situasjon, ikke person

– Som pårørende, som står tett på den det gjelder, tar følelsene noen ganger overhånd i møte med fagpersoner, noe som gjør at innholdet i kommunikasjonen kan bli avfeid, sier psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv, som også er pårørende.
 
Mer_pil
Les mer
Å være pårørende handler om situasjon, ikke person
Brukermedvirkning

Sørg for ein god start

Både tilsette i helsetenesta og pårørande har ansvar for at dialogen rundt pasient eller brukar skal bli konstruktiv. Då kjem ein langt med god folkeskikk, seier Anne-Lise Kristensen, avdelingssjef for Brukerstyring og brukermedvirkning i Vestre Viken.
Mer_pil
Les mer
Anne-Lise%20Kristensen
Anne-Lise%20Kristensen
Brukermedvirkning

Sørg for ein god start

Både tilsette i helsetenesta og pårørande har ansvar for at dialogen rundt pasient eller brukar skal bli konstruktiv. Då kjem ein langt med god folkeskikk, seier Anne-Lise Kristensen, avdelingssjef for Brukerstyring og brukermedvirkning i Vestre Viken.
Mer_pil
Les mer