Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Månedstema - juni

Pårørende hele døgnet

Som pårørende er man ikke den som har belastningen med å være syk eller være i en vanskelig livssituasjon, men man har likevel mange egne behov. Mange har en krevende hverdag og kjenner på utmattelse, ensomhet, sorg og mye ansvar.
Pil_rod
Se alle månedens tema
Månedens tema - arkiv
Parorende-hele-dognet
shutterstock_2403280539
Fra vårt faste stoff

Dårlig samvittighet tar ikke ferie

Oppfordringen «husk å passe på deg selv» føles ikke alltid som omsorg. Snarere som en påminnelse om enda noe du ikke mestrer. Du vet du burde, men klarer det ikke. Den dårlige samvittigheten tar mange former hos pårørende som forsøker å holde hodet over vann.
Mer_pil
Les mer
Dårlig samvittighet tar ikke ferie
shutterstock_2403280539
Fra vårt faste stoff

Dårlig samvittighet tar ikke ferie

Oppfordringen «husk å passe på deg selv» føles ikke alltid som omsorg. Snarere som en påminnelse om enda noe du ikke mestrer. Du vet du burde, men klarer det ikke. Den dårlige samvittigheten tar mange former hos pårørende som forsøker å holde hodet over vann.
Mer_pil
Les mer
Dårlig samvittighet tar ikke ferie
Fra vårt faste stoff

Påfyll for egen del

Mange pårørende synes det er krevende å ha fokus på hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige når hverdagen preges av søknadsskjema, telefoner, møter, koordinering og oppfølging. Bekymringer for økonomi og evnen til å prestere på jobb, er for mange en stor tilleggsbelastning.

Mer_pil
Les mer
Pafyll-for-egen-del
Påfyll for egen del
Pafyll-for-egen-del
Fra vårt faste stoff

Påfyll for egen del

Mange pårørende synes det er krevende å ha fokus på hva de selv trenger for å håndtere situasjonen. Egne behov kjennes uvesentlige når hverdagen preges av søknadsskjema, telefoner, møter, koordinering og oppfølging. Bekymringer for økonomi og evnen til å prestere på jobb, er for mange en stor tilleggsbelastning.

Mer_pil
Les mer
Påfyll for egen del
Grensesetting
Fra vårt faste stoff

Grensesetting

Som pårørende kan det være utfordrende å sette nødvendige grenser. Men til tross for at vi kan være redde for reaksjoner som kan komme, er ikke grensesetting et hinder for gode, sunne relasjoner. Når du klarer å gi uttrykk for egne behov, blir du mer ekte, forutsigbar og respektert.
Mer_pil
Les mer
Grensesetting
Grensesetting
Fra vårt faste stoff

Grensesetting

Som pårørende kan det være utfordrende å sette nødvendige grenser. Men til tross for at vi kan være redde for reaksjoner som kan komme, er ikke grensesetting et hinder for gode, sunne relasjoner. Når du klarer å gi uttrykk for egne behov, blir du mer ekte, forutsigbar og respektert.
Mer_pil
Les mer
Grensesetting
Fra vårt faste stoff

Kommunikasjon – klønete er godt nok

Når en i familien blir syk er god kommunikasjon ekstra viktig og vanskelig – på samme tid. Mange tror at de må finne de perfekte ordene for å bli forstått. Det er heldigvis ikke det aller viktigste. Sterke følelser vil gjøre at ting ikke kommer ut helt som vi hadde tenkt.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1893792658-(1)
Kommunikasjon – klønete er godt nok
shutterstock_1893792658-(1)
Fra vårt faste stoff

Kommunikasjon – klønete er godt nok

Når en i familien blir syk er god kommunikasjon ekstra viktig og vanskelig – på samme tid. Mange tror at de må finne de perfekte ordene for å bli forstått. Det er heldigvis ikke det aller viktigste. Sterke følelser vil gjøre at ting ikke kommer ut helt som vi hadde tenkt.
Mer_pil
Les mer
Kommunikasjon – klønete er godt nok
shutterstock_2003157908
Fra vårt faste stoff

Engstelse og sinne hos barn som pårørende

Når en forelder eller et søsken blir syk kan barn bli usikre på om det er plass til deres behov og problemer. Noen barn skrur opp volumet, blir mer engstelige eller sinte. Hvordan kan vi voksne møte dem?
Mer_pil
Les mer
Engstelse og sinne hos barn som pårørende
shutterstock_2003157908
Fra vårt faste stoff

Engstelse og sinne hos barn som pårørende

Når en forelder eller et søsken blir syk kan barn bli usikre på om det er plass til deres behov og problemer. Noen barn skrur opp volumet, blir mer engstelige eller sinte. Hvordan kan vi voksne møte dem?
Mer_pil
Les mer
Engstelse og sinne hos barn som pårørende
Fra Pårørendeprogrammet.no

Når helsepersonell selv blir pårørende

Det er vanskelig å ha klare skiller mellom det å være fagperson og det å være pårørende. Denne dobbeltrollen kan tære på kreftene og blir en ekstra omsorgsbelastning. Vi får mindre tid til nødvendig avkobling når vi står i de samme problemstillingene både på jobb og privat.

Mer_pil
Les mer
Nar-helsepersonell-blir-parorende
Nar-helsepersonell-blir-parorende
Fra Pårørendeprogrammet.no

Når helsepersonell selv blir pårørende

Det er vanskelig å ha klare skiller mellom det å være fagperson og det å være pårørende. Denne dobbeltrollen kan tære på kreftene og blir en ekstra omsorgsbelastning. Vi får mindre tid til nødvendig avkobling når vi står i de samme problemstillingene både på jobb og privat.

Mer_pil
Les mer