Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Møte med helsetjenesten

En god dialog med helse- og omsorgspersonell er til hjelp for den som er syk og for deg som pårørende. Et godt samarbeid øker tryggheten din og kan gi en opplevelsen av å stå sammen. Din kunnskap og dine erfaringer er viktig.
shutterstock_1282178278
daiga-ellaby-2330732

Når barn er pårørende

Helsepersonell skal hjelpe deg å ivareta mindreårige barn når en i familien er syk. Det vil alltid være god praksis og i de fleste tilfellene lovpålagt. I spesialisthelsetjenesten er alle helseinstitusjoner pålagt å ha barneansvarlig personell.
Mer_pil
Les mer
Når barn er pårørende
daiga-ellaby-2330732

Når barn er pårørende

Helsepersonell skal hjelpe deg å ivareta mindreårige barn når en i familien er syk. Det vil alltid være god praksis og i de fleste tilfellene lovpålagt. I spesialisthelsetjenesten er alle helseinstitusjoner pålagt å ha barneansvarlig personell.
Mer_pil
Les mer
Når barn er pårørende

Helsetjenestens organisering av pårørendeinvolvering/støtte

Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger til rette for samarbeid og dialog med pårørende.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1676616229
Helsetjenestens involvering av pårørende
shutterstock_1676616229

Helsetjenestens organisering av pårørendeinvolvering/støtte

Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og rutiner som legger til rette for samarbeid og dialog med pårørende.
Mer_pil
Les mer
Helsetjenestens involvering av pårørende
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendestrategien

Nasjonal veileder for involvering av pårørende

I januar 2017 ble det lansert en ny nasjonal veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen er et tiltak for å styrke helsepersonell sitt arbeid med pårørende. Du som pårørende kan ha nytte av å gjøre deg kjent med innholdet i veilederen.
Mer_pil
Les mer
Nasjonal veileder for involvering av pårørende
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendestrategien

Nasjonal veileder for involvering av pårørende

I januar 2017 ble det lansert en ny nasjonal veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen er et tiltak for å styrke helsepersonell sitt arbeid med pårørende. Du som pårørende kan ha nytte av å gjøre deg kjent med innholdet i veilederen.
Mer_pil
Les mer
Nasjonal veileder for involvering av pårørende

Når samarbeidet med helsetjenestene er vanskelig

Noen ganger kommer man ikke til enighet. Andre ganger får ikke du eller den som er syk det tilbudet dere ønsker eller har krav på. Enkelte ganger gjør helsetjenesten feil. Slike situasjoner er svært krevende for pårørende.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1166395747
Når samarbeidet med helsetjenestene er vanskelig
shutterstock_1166395747

Når samarbeidet med helsetjenestene er vanskelig

Noen ganger kommer man ikke til enighet. Andre ganger får ikke du eller den som er syk det tilbudet dere ønsker eller har krav på. Enkelte ganger gjør helsetjenesten feil. Slike situasjoner er svært krevende for pårørende.
Mer_pil
Les mer
Når samarbeidet med helsetjenestene er vanskelig

Tips & råd

Pårørendes behov vil variere. Helsepersonell har plikt til å vurdere den enkeltes behov og gi individuelt tilpasset oppfølging av hver enkelt familie. Her er noen tips og råd om hva som kan være lurt å tenke på i møte med helse- og omsorgstjenestene.