Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Å snakke med barn og unge om sykdom

Å snakke med barn om sykdom kan lette deres bekymringer, hjelpe dem til å forstå og mestre situasjonen.
shutterstock_1090254734
Å forstå situasjonen vi lever i, er av stor betydning for å takle påkjenninger og stress. Dette gjelder både for voksne og barn.

Barn og unge trenger et språk for det de opplever og ord som hjelper dem å forstå sammenhengen de er i. De trenger å vite at det går an å snakke om det som er vanskelig og at det er lov å stille spørsmål. Å ha et felles språk bidrar til samhørighet, mening og gjør krevende situasjoner med sykdom mulig å håndtere. Du kan ikke gå ut fra at barn og unge har nødvendige erfaringer og ord som hjelper dem å håndtere sine opplevelser.
 

Barn beskyttes ikke med taushet.

Maria Mowé, psykolog, vokste opp med psykisk syk mor, 2011
 
Det er foreldrene som kjenner barna sine best og som er de nærmeste til å snakke med dem. Når sykdom rammer, er det likevel ikke lett å vite hva du bør fortelle når og hvilke ord som er best å bruke. Husk da at barn tåler smertefulle beskjeder om sykdom og død. De vil heller involveres enn å holdes utenfor. Gjennom å gi oppdatert og sannferdig informasjon viser du at du er til å stole på. Det barn og unge risikerer å høre fra andre, trenger de å høre fra foreldrene først.

Barn er observante og oppfatter raskt forandringer i detaljer og rutiner. De får med seg ansiktsuttrykk, hører endringer i stemmen din, og er svært sensitive for følelsesuttrykk. Det er derfor lurt å informere barn tidlig når sykdom rammer. Venter du for lenge risikerer du at barn og unge blir gående alene med sine bekymringer.  

Noen voksne syns det er vanskelig å snakke med barn og unge fordi de er bekymret for at det vil bli en ekstra belastning for dem. Det motsatte er som regel tilfelle.
Infolapp%20med%20binders
Les mer her:
Group%20947
forbered-deg-n-r-du-skal-snakke-med-barna
Group%20947
barn-kan-ha-behov-for-f-lgende-informasjon-om-den-som-er-syk
Group%20947
barn-kan-ha-behov-for-f-lgende-informasjon-om-sin-egen-situasjon

Forbered deg når du skal snakke med barna

 • Tenk over hvordan sykdommen påvirker hverdagslivet deres (humør, rutiner, oppførsel, samtaler, aktiviteter, sosialt felleskap med andre). Er du like aktiv som før? Prater dere på en annen måte enn tidligere? Er dere mer frustrerte eller lei dere? Er dere hjemme på dagtid?  
 • Tenk over hva du tror barnet ditt allerede forstår og hva han/ hun lurer på.
 • Snakk med andre voksne som er viktige for barn og unge i familien din. Det er bra for barna om de voksne er enige om hva som skal sies og hvordan barna skal involveres og ivaretas. Legg vekt på barnets mening i tråd med deres alder og modenhet.  
 • Velg en god arena for å snakke med barnet ditt (f. eks biltur, sengekanten). Syns du det er vanskelig å avgjøre hva som er riktig å si: Snakk med fastlegen, behandleren eller annet helsepersonell.

Barn kan ha behov for følgende informasjon om den som er syk

 • Balansert og tilpasset informasjon om tilstanden
 • Forklaring av symptomer, diagnose og noe om utsiktene fremover
 • Mulighet til å snakke om hvorfor den som er blitt syk er blitt syk
 • Type og varighet av behandling
 • Hvordan den syke blir tatt vare på
 • Hvordan familiens hverdagsliv vil påvirkes
 • Mulighetene for besøk

Barn kan ha behov for følgende informasjon om sin egen situasjon

 • Hvem skal ta vare på meg/oss?
 • At barn ikke har ansvar for eller mulighet til å hjelpe den voksne å bli frisk
 • At sykdommen ikke er barnets skyld 
 • Vanlige reaksjoner på det å være pårørende, både hos barn og voksne
 • At det er lov å ha det bra, le, være med venner og ha det gøy på fritidsaktiviteter selv om en du er glad i er syk
 • Hvem er det som kjenner familiens situasjon?
 • Hva skal/kan jeg si til andre?
 • Hvem kan jeg snakke med?  

I situasjoner der barn og unge står nært noen som er døende er det svært viktig at du har fokus på hva barna trenger. Du både kan og bør snakke med barn om døden. Uansett alder er det fint at barn får informasjon som passer alder og modenhetsnivå. Ved å ta del i det som handler om døden, kan de få et naturlig og ikke skremmende forhold til det at en de er glad i kommer til å dø. Barn kan også se døde mennesker, de kan delta i begravelser og ritualer, men de trenger noen som snakker med dem om det de opplever. Les mer om det å snakke med barn om døden her.
Infolapp%20med%20binders

Det finnes ressurser som kan være til hjelp

Her kan du kan finne forslag til konkrete formuleringer og samtaleverktøy:
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Group%20947
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut