Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover
Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Å snakke med barn mellom 2 og 7 år

shutterstock_1827328919
I denne artikkelen får du noen enkle tips til hvordan du kan snakke om sykdom med barn mellom to og syv år.
Små barn trenger et språk for sine opplevelser. De trenger ord for å forstå og skape en sammenheng mellom det de opplever, tenker og føler. I alderen to til syv år er barns tilgang på ord og forståelse av ordene under utvikling. Små barn mangler erfaring og kan ha vanskeligheter med å forstå sammenhenger.

Voksne må hjelpe barn å finne et språk som gjør at de kan forstå situasjonen og sammenhengen de er i. Barn kan også trenge hjelp til å sette ord på sterke følelser, både egne følelser og andres.

Når vi skal snakke med barn, hjelper det å tenke at vi er skapt med en munn og to ører. Det betyr at vi skal lytte dobbelt så lenge som vi snakker.

Raundalen & Schiltz, 2008
Vær oppmerksom på:
 • Barn har gjerne få begreper knyttet til tid, rom og årsaksforhold og kan derfor blande sammen ulike hendelser og ha vansker med å forstå sammenhenger og lange tidsperspektiv. «I går» kan for eksempel bety alt som har skjedd tidligere.
 • Barn kan være opptatt av detaljer som du som voksen ikke har lagt merke til.  
 • Barn har stor fantasi og kan noen ganger forestille seg at situasjonen er verre enn den er. Noen kan også skylde på seg selv for det som har skjedd og utvikle fantasier om at de kan påvirke sykdommen gjennom hva de tenker, sier eller gjør (magisk tenkning).
 • De kan tro at voksne ser mer og har mer makt og muligheter til å påvirke situasjonen enn de har.
 • Små barn har liten distanse til sine erfaringer og forteller gjerne om sterke opplevelser på en sprikende og usammenhengende måte.
 • Det er ofte lettere for barn å kommunisere om her-og-nå-situasjonen framfor å snakke om noe som har hendt. Noen barn snakker om det de har opplevd gjennom lek som rollespill, tegning og andre former for gjenskapning av situasjoner.
 • Barn kan ha raske skiftninger i følelsesuttrykk og atferd og gå fra sterk gråt til vanlig lek på kort tid.
 • Barn kan være redde for å åpne seg hvis de tror de kan såre noen, bli avvist eller at deres følelser eller tanker kan være en belastning for den som lytter. Barn forandrer seg raskt. Å snakke sammen om det som har skjedd én gang, er ikke nok. Barns spørsmål vil komme etter hvert, både etter hvert som de tenker seg om, gjør nye erfaringer, blir eldre og etter hvert som sykdommen endrer seg.

Jo mindre barn og unge vet, dess lettere har de for å fylle tomrommet med fantasier hvor de gir seg selv skylden.

Oddbjørn Sandvik, 2000
 

Viktig å tenke på i møte med barn mellom 2 og 7 år

 • Det er viktig å lytte til barnet. Vær tilstede i samtalen.
   
 • Vær tydelig på at ingen reaksjoner hos barnet er feil. Forklar at det er normalt å bli lei seg, sint og redd.
   
 • Vær tydelig overfor barnet på at han/hun ikke har skyld i det som skjer eller i foreldrenes reaksjoner.
   
 • Gi informasjon i overskrifter. Gjenta og fortell gjerne på ulike måter. Vær konkret. Unngå metaforer.
   
 • Ha heller flere små samtaler enn mange store.
   
 • Forklar og beskriv fakta enkelt. Ta utgangspunkt i hva barnet har erfart og vet, og hva de spør om.
   
 • Hvordan har man fått sykdommen?
   
 • Hvem behandler (flinke leger, sykepleiere o.a.)?
   
 • Hvordan behandles den (besøk hos lege, røntgen, tabletter, sprøyter etc)?
   
 • Hva skjer den nærmeste tiden?
   
 • Fortell at andre tar ansvar for behandlingen og at alt gjøres for at sykdommen skal få så lite innvirkning på livene deres som mulig.
   
 • Fortell barnet hvem som kjenner til situasjonen og si at det noen ganger kan være lurt å snakke med andre enn sine foreldre om det man opplever. Kom gjerne med forslag.
   
 • Spør barn om de vil at vennene skal få vite om hva som skjer og om de vil ha hjelp til å fortelle det til vennene.
   
 • Vær tydelig på at dere vil at barnet skal fortsette med alt han/hun gjorde før og at det er lov å være glad selv om noen er syke.
   
 • Vær ærlig og oppriktig selv om det kan være vanskelig både for deg og for barnet. Si at barnet alltid kan spørre om det er noe det lurer på.
   
 • Barn kan ha stor glede av å lese historier som ligner deres egen.
Opprinnelig publisert: 1. februar 2017
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut