Ta vare på familien
Tilbake_pil
Tilbake

Tips og råd

Alle barn er forskjellige og alle familier er unike. Det som passer i en situasjon, behøver ikke være det rette for en annen familie. Likevel er det noen tips og råd som vil gjelde for de aller fleste familier når sykdom rammer og barn er berørt.
shutterstock_1095092288
Som forelder eller nær omsorgsperson er det mange ting du kan gjøre for å ivareta barna på en god måte. Barn og unge trenger å forstå det som voksne forstår. De trenger også å føle seg som en del av familiens fellesskap. Det skaper forutsigbarhet, tilhørighet og trygghet.

Hvilke endringer i hverdagslivet har barna sett? Er det noe barna lurer på? Hvordan fordeles tid og krefter i familien? Hvis det er vanskelig å svare på spørsmålene, kan det være nyttig å tenke på hva barnet selv ville svart. Noen ganger får du først svar når du spør barnet selv.

Voksne med foreldreansvar og andre voksne som er betydningsfulle for barna bør snakke sammen om hvordan barn og unge skal involveres. Dere bør etterstrebe å komme til enighet om hvordan vanskelige situasjoner skal håndteres, hva som skal formidles til andre og hvordan skolen skal involveres. Barn og unge bør slippe å forholde seg til voksnes uenigheter. Konflikter mellom voksne er uheldig. Det kan sette dem i uheldige lojalitetskonflikter. Dersom dere ikke blir enige om hvordan berørte barn og unge skal informeres og involveres, snakk med helsepersonell. De har plikt til å hjelpe dere å hjelpe barna. Se mer om dette her.

Vær tydelig overfor barna dine. Her er noen tips om hva du kan si:

  • Du kan spørre om akkurat det du vil. Jeg vil svare ærlig og åpent uansett.
  • Jeg ønsker at du skal ha det bra, trives, ha så få bekymringer som mulig og bruke tid sammen med venner når du vil.
  • Du har lov til å være sint på meg. Jeg vet at det handler om at du har det vanskelig og jeg vet at du er glad i meg uansett.
  • Sykdommen er ikke din skyld og det er ikke ditt ansvar å hjelpe noen å bli frisk. Det har du ikke mulighet til, om du vil aldri så mye.  
  • Det er helt vanlig å bli både sint, redd og lei seg. Slike følelser har vi alle, men dette skal vi klare – sammen.
  • Følelsene og tankene dine er viktige og jeg vil gjerne høre om dem, om du vil fortelle.
  • Jeg er glad for at du hjelper til hjemme, men ønsker at du skal ha tid og energi til å være med venner og fortsette med fritidsinteressene dine.
  • Du har lov til å ha det bra og tenke på deg selv – også når vi har sykdom i familien!
Informer og inkluder barna tidlig
Gi informasjon tilpasset alder og modenhet
Tenk over hvordan dine følelser kommer til uttrykk
Vektlegg å tilbringe tid sammen
Vær oppmerksom på hvilke oppgaver barna har og tar på seg
Involver familie og nettverk
La barn og unge leve sitt liv
Sørg for at barn og unge vet hva som vil skje dersom sykdommen forverres
Pass på at barna ikke blir brukt som talerør eller informasjonssenter for andre voksne
Prøv å opprettholde hverdagens rutiner
Ta kontakt med skole og barnehage
Ta vare på deg selv
Be om hjelp fra helsepersonell ved behov
Nettressurser direkte rettet mot barn som pårørende
Tilbake_pil
Tilbake
printer
Skriv ut