Ta vare på deg selv
Ta vare på den syke
Ta vare på familien
Ta vare på barna
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Månedens tema

Noen måneder går vi litt dypere inn i et teamaområde. Nedenfor kan du se månedstema for det inneværende året.
shutterstock_168778456
Juli
Sjeldne diagnoser
Når vi er pårørende til noen med en sjelden diagnose kan svært mange, også helsefaglige oppgaver, falle på den pårørende. Mye av tiden går med til å koordinere ulike tjenester, som blir en ekstra belasting når disse tjenestene ikke samarbeider.
Mer_pil
Les mer
Parorende-hele-dognet
Juni
Pårørende hele døgnet
Som pårørende er man ikke den som har belastningen med å være syk eller være i en vanskelig livssituasjon, men man har likevel mange egne behov. Mange har en krevende hverdag og kjenner på utmattelse, ensomhet, sorg og mye ansvar.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_131995517
Mai
Barn og søsken som pårørende
Når man blir foreldre, endrer livet seg. Plutselig skal behovene til et annet menneske alltid settes foran egne behov. Det tilfører livet en ny dimensjon, men er også krevende. Når sykdom rammer familien, vil mange foreldre oppleve at barnas behov øker, samtidig reduseres gjerne foreldrenes kapasitet.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1395298586
April
Å snakke godt sammen
I krevende livssituasjoner kan det være vanskelig for oss å snakke godt sammen, særlig dersom vi er uenige, er preget av stress eller har sterke og vonde følelser. Vi kan oppleve at vi misforstår eller snakker forbi hverandre.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1452798530%20copy
Mars
Å falle utenfor
Å stå i en krevende omsorgsrolle over tid beskrives av de fleste pårørende som så utmattende, at egne behov blir nedprioritert. Mange står i fare for å falle utenfor både arbeidslivet og sosiale aktiviteter. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
Mer_pil
Les mer
shutterstock_2113506119
Februar
Kunsten å ta vare på seg selv
Det er utmattende å være sterk over tid. Mange synes det er krevende å prioritere egne behov når noen som står oss nær har det vanskelig. «Det ville være egoistisk å bruke tid på meg selv nå...» Men er dette sant?
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1359070283
Januar
Demens
Veien til en demensdiagnose er ofte lang, og for pårørende kan tiden som følger være preget av følelser som sorg og dårlig samvittighet for å ikke strekke til. Samtidig kan det være viktig for både pasient og pårørende å prøve å være bevisst at livet likevel kan by på samhørighet og gode stunder.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1024338388%20copy
Desember 2023
Skam og skyldfølelse
Mange pårørende kan kjenne på skam og skyldfølelse. Der skyld er følelsen av å ha gjort noe feil, er skam følelsen av å være feil. Mange pårørende ønsker at de var mer tålmodige, orket mer, eller hadde bedre oversikt. Noen kan også skamme seg over den de er pårørende til.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1185149002
November 2023
Sorg
Sorg er en reaksjon på tap, og det å være pårørende innebærer flere og ulike tap. Hvordan vi møter tap og hvordan vi sørger, varierer fra person til person. Erfaringer fra tidligere kriser sammen med trygge relasjoner, kan styrke oss i møte med fremtidige tap og sorgprosesser.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_639382492%20copy
Oktober 2023
Psykisk helse
Psykisk helse er et vidt begrep og er noe vi alle har. Den kan være god eller mindre god, og påvirkes av stress. Noen er nærpersoner til mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Å være pårørende kan påvirke egen psykisk helse.
Mer_pil
Les mer
Eventbanner%20-%20Pa%CC%8Ar%C3%B8rendekonferansen%202023
September 2023
Pårørende – på liv og død
I september hvert år arrangerer vi den landsdekkende Pårørendekonferansen. Konferansen er digital og rettet mot både pårørende og fagpersoner. Vi har valgt å bruke tittelen på årets konferanse som tema for september.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1789775003
August 2023
Avhengighet
Når noen utvikler en avhengighet, kan det være svært vanskelig for de som lever rundt å forstå og håndtere det som skjer. Avhengighet har stor påvirkning i hverdagsliv og relasjoner. Ofte er det pårørende som merker avhengigheten først.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1284683287%20copy
Juni 2023
Helsefremmende faktorer
Det behøver ikke å være noen motsetning mellom å støtte den som er syk og samtidig ivareta seg selv. Du kan forebygge egen helsesvikt og sikre at du klarer å utføre de omsorgsoppgavene du ønsker å utføre – over tid.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1149343673-lavoppl%C3%B8st
Mai 2023
Ta vare på familien
I vanskelige livssituasjoner er det ingen som er viktigere for oss enn våre nærmeste. Ved å være bevisste på hvordan familien som helhet preges ved sykdom, kan dere forebygge ensomhet og splittelse i en situasjon der behovet for samhold er stort.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1827330455
April 2023
Barn som pårørende
Barn er avhengige av de voksne omkring seg. Når det skjer noe i familien, påvirkes alle, og barna spesielt. Voksne kan få mindre tid og kapasitet til barna i familien når belastende livshendelser oppstår, samtidig trenger barn som er pårørende oppmerksomhet fra voksne.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1099541588%20copy
Mars 2023
Diagnoser – på godt og vondt
For noen familier er det en lettelse å få en diagnose etter lengre tids uro og bekymring. Kanskje utløses rettigheter til støtte og behandling. Andre opplever diagnoser stigmatiserende og som en merkelapp som kleber ved.
Mer_pil
Les mer
jeshoots-com--2vD8lIhdnw-unsplash%20copy
Februar 2023
«Vanskelige» pårørende
Pårørende må av og til mase eller snakke veldig høyt for å bli hørt. Av og til kalles noen «vanskelige pårørende». Hvordan er det å møte pårørende når situasjonen oppleves konfliktfylt? Og hvordan er det å være pårørende som opplever å være til bry?
Mer_pil
Les mer
samuel-regan-asante-lYENJoGKcxc-unsplash
Januar 2023
Demens
Veien til en demensdiagnose er ofte lang, og for pårørende kan tiden som følger være preget av følelser som sorg og dårlig samvittighet for å ikke strekke til. Samtidig kan det være viktig for både pasient og pårørende å prøve å være bevisst at livet likevel kan by på samhørighet og gode stunder.
Mer_pil
Les mer
Jul
Desember 2022
Julekalender for pårørende
Adventstiden og julen kan være en ekstra krevende periode for mange pårørende. Hverdagsrutinene kan bli forstyrret når hjelpetilbudene endrer åpningstidene, og vi kan stille høye krav til oss selv om å få til en fin jul, til tross for trang økonomi og lite overskudd.
Mer_pil
Les mer
annie-spratt-ZbJ6kzpKqvE-unsplash
November 2022
Barn som pårørende
Når alvorlig sykdom, rusmiddelavhengighet, fengsling eller andre belastende livshendelser skjer i en familie, kan foreldrenes evne og kapasitet til å gi barna trygghet i hverdagen gå ned, mens barnas behov for tilstedeværende og trygge voksne øker.
Mer_pil
Les mer
andrew-neel-JBfdCFeRDeQ-unsplash%20(1)
Oktober 2022
Psykisk helse
Psykisk eller somatisk sykdom, avhengighet og funksjonsnedsettelser hos noen vi står nær kan være krevende både følelsesmessig, sosialt og praktisk. Mange pårørende står i fare for å selv bli syke som en konsekvens av disse belastningene.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1606546525%20copy
September 2022
ADHD
Mennesker med diagnosen ADHD er like forskjellige som mennesker uten, men for mange pårørende kan det være nyttig å vite litt om hva som kjennetegner tilstanden, og om hva som er til støtte for mennesker som har den.
Mer_pil
Les mer
hello-i-m-nik-LUYD2b7MNrg-unsplash
Mai 2022
Vold i nære relasjoner
Rusavhengighet og enkelte sykdommer eller tilstander kan medføre økt risiko for å utøve eller bli utsatt for vold. Deres pårørende havner også i en utsatt posisjon. Tette relasjoner gjør det ekstra krevende.
Mer_pil
Les mer
ritupon-baishya-sd4qZWI_-0Q-unsplash
April 2022
Spillavhengighet
Spillavhengighet handler ikke om hvor mye tid eller penger som blir brukt på spillingen, men defineres av mangel på kontroll. Begrepet brukes både om pengespillavhengighet og overdreven gaming.
Mer_pil
Les mer
shutterstock_1145698763
Mars 2022
Seksuell helse
For mange pårørende vil redusert seksuell helse være et tema som ikke er så lett å ta opp på eget initiativ. Kanskje er utfordringene i hverdagen så mange og tunge at seksualitet og problemer knyttet til seksuell helse ikke engang kommer opp i bevisstheten.
Mer_pil
Les mer